הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הדבר הנכון לעשות" לאנגלית

חפש את הדבר הנכון לעשות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
the right thing to do
thing to do
the wrong thing to do
proper thing to do
the right play
the best thing to do

הצעות

רק באפוקליפסה מתוסבכת זה הדבר הנכון לעשות.
Only in a messed up apocalypse was that the right thing to do.
מקס, אנחנו מעבר לדאוג הדבר הנכון לעשות.
Max, we're beyond worrying about the right thing to do.
אני מבין כעת כי הולך רוסיה בלי לתת אתם יודעים לא היה הדבר הנכון לעשות.
I understand now that going to Russia without letting you guys know was the wrong thing to do.
תאונה נוראה אחת לא אומרת שזה לא היה הדבר הנכון לעשות.
One terrible accident doesn't mean it was the wrong thing to do.
הדבר הנכון לעשות הוא לענות על השאלה שלי.
The right thing to do would be answer my question.
הדבר הנכון לעשות היה להתקשר לפני שנה.
The right thing to do would have been to call a year ago.
האם דבר אולי הדבר הנכון לעשות במצב כזה?
Is nothing maybe the right thing to do in this situation?
חשבתי שלשחרר אנשים מהאחריות לדאוג לי היה הדבר הנכון לעשות.
I thought that relieving people of the responsibility of having to care for me was the right thing to do.
זה היה בהחלט הדבר הנכון לעשות.
It was definitely the right thing to do.
אמרתי לו הדבר הנכון לעשות היה לבוא ולומר את האמת.
I told him the right thing to do was to come in and tell the truth.
היא שכנעה אותי שיתוף הקוד היה הדבר הנכון לעשות.
She convinced me sharing the code was the right thing to do.
זה הדבר הנכון לעשות, לא?
It's the right thing to do, isn't it?
הדבר הנכון לעשות הוא ג'ני סוונסון.
The right thing to do is Jenny Swanson.
זה הדבר הנכון לעשות ופיטר צריך לדעת את האמת.
This is the right thing to do, and Peter needs to know the truth.
מה הדבר הנכון לעשות היה לאחר הסיור.
What the right thing to do was after the tour.
חיסול אובצ'קין היה הדבר הנכון לעשות.
Taking out Ovechkin was the right thing to do.
טכנית, הדבר הנכון לעשות יהיה לבקש רשות מאביה.
Well, technically, the right thing to do would be to ask her father's permission.
לסיים את חיסול הפוליו הוא הדבר הנכון לעשות.
Finishing polio eradication is the right thing to do.
לא לזה ציפיתי, אבל זה ללא ספק הדבר הנכון לעשות.
I mean, it's not what I expected, but it's definitely the right thing to do.
הפיל: אתן לו ליגמור, זה הדבר הנכון לעשות
The elephant says, "I'll let him finish. It's the right thing to do."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 428. מדויק: 428. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo