הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ההוצאה להורג" לאנגלית

execution
reprieve
being executed
the death

הצעות

למה רצית לדחות את ההוצאה להורג של גבריאל?
Why did you want to delay Gabriel's execution?
ביום לפניכן, תאריך, ההוצאה להורג הנוסף שלו גם נדחה
The day before that, his next execution date, also postponed.
הייתי מסוגל לדחות את ההוצאה להורג שלה
I was able to sustain a reprieve.
השהייה של ההוצאה להורג ברגע האחרון יכולה לבוא רק מצד המושל של וירגיניה
A last-minute stay of execution could only come from the governor of Virginia.
לייטמן ניסה לעצור את ההוצאה להורג.
Dr. Lightman tried to stop the execution.
ראיתי אותך מחוץ לשערים בליל ההוצאה להורג של פרסל.
Saw you outside the gates the other night at Purcell's execution.
הייתי אמורה למות ביום חמישי הזה ההוצאה להורג האחרונה של המילניום.
I was supposed to die this Thursday, the last execution of the millennium.
ההוצאה להורג היא שבוע מיום שישי בחצות.
Execution's a week from Friday at midnight.
טיפלתי בדחייה של ההוצאה להורג שלך.
I just got your execution pushed back.
איני יכול לעצור את ההוצאה להורג.
Abby, I can't stop the execution.
פשוט אחרי ההוצאה להורג של ג"ו...
It's just after Joe's execution...
ואני רוצה שתקדים את תאריך ההוצאה להורג שלי.
And I want you to move up my execution date.
שאותו נאלצתי לדחות עד לאחר ההוצאה להורג של ג"ו.
Which I had to postpone till after Joe carroll's execution.
הראיה לא מספיקה לעצור את ההוצאה להורג.
This evidence isn't enough to stop the execution.
חגגתם את ההוצאה להורג של פורסטר?
You're celebrating Forster's pending execution?
למה לא להישבע שבועת נאמנות אלי ולוותר על ההוצאה להורג שלכם...?
Why not swear an oath of loyalty to me... and forego your execution?
ההוצאה להורג של סיוורד היא בעמוד הראשון של כל עיתון.
Well, Seward's execution's on the front page of every newspaper.
אם אעזור, תשהה את ההוצאה להורג שלי?
If I help, will you stay my execution?
ההוצאה להורג שלך לא יכולה להגיע מספיק מהר.
Your execution cannot come fast enough.
תגיד לי שאני יכול לקבל את ההוצאה להורג שלי!
Tell me I can have my execution!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 444. מדויק: 444. זמן שחלף: 170 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo