הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ההחלטה" לאנגלית

decision
choice
resolution
judgment
to decide
call deciding
determination
verdict
decided

הצעות

התועלת שתוכל להביא לשירות מצדיקה את ההחלטה.
The gains she could bring to the service justify the decision.
אני מצטער אך ההחלטה שלנו כבר.
I'm sorry, but our decision has been made.
והרבה אנשים נפגעו בגלל ההחלטה הזאת.
And because of that choice, a lot of people were hurt.
זו הייתה ההחלטה שלך לדלג על ההתייעצות הראשונית במשרדי.
Well, it was your choice to skip the preliminary consultation in my office.
ההחלטה שלי להיות פחות משוגעת על סדר וניקיון.
My resolution is to be less obsessed with being neat and clean.
אם אתה מעדיף אנחנו יכולים להפוך את ההחלטה בשמך
If you'd prefer, we can make the decision on your behalf.
אז ההחלטה הייתה לעזוב את כל העניין.
So a decision was made to let the whole thing die.
כאדיבות מקצועית אני רוצה שתצדיק את ההחלטה שלך
As a professional courtesy, I would like you to justify your decision.
זוכר את ההחלטה שניסיתי להחליט בנוגע לשמי?
You remember the decision I was trying to make, about my name?
תאמין לי השלמתי עם ההחלטה שלי.
Believe me, I'm at peace with my decision.
אני זה שקיבל את ההחלטה לפעול.
I was the one who made the decision to act.
אתה מנסה לערער על ההחלטה שלי.
Which is that you're trying to undermine my decision.
קיוויתי שתכבדי את ההחלטה שלי לגבי...
Now I had hoped that you would respect my decision...
ההחלטה הברורה היחידה שהיא לקחה הבוקר הייתה כשנכנסה לחנות.
The only clear decision she made this morning was walking into that gun store.
כל עוד ההחלטה נלקחה בגבולות החוק.
As long as that decision was taken within the boundaries of the law.
הייתי יכול אבל האתיקה מכתיבה שזאת ההחלטה שלו.
Would that I could, but ethics dictate that it's his decision.
דיבר איתו על זה כשעושה את ההחלטה.
Talked to him about it when I was making the decision.
מתי ההחלטה הזו תועבר לטוקיו דרך הממשלות...
When this decision will be communicated to Tokyo via the government's...
ההחלטה שלך להרים ילד בשלך ממריץ.
Your decision to raise a child on your own is inspiring.
הראיות צריכות להנחות את ההחלטה שלך.
The evidence at trial is what should guide your decision.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4293. מדויק: 4293. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo