הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ההחלטות" לאנגלית

הצעות

60
46
33
32
זה לא מסוג ההחלטות שאנחנו לוקחים בעצמנו.
This isn't the kind of decision we make on our own.
ככה אני יודע שאתה אחד ממקבלי ההחלטות העיקריים.
That's how I know you're one of the primary decision makers.
זהו למעשה מרכיב משמעותי מתהליך קבלת ההחלטות שלנו.
This actually forms a large part of our decision-making process.
כי אתה מפסיד כל ההחלטות הגדולות בקריירה שלי.
'Cause you're missing out on all my big career decisions.
במשחק, כל ההחלטות נותרו לבקבוק.
In the game, all decisions were left to the bottle.
הם יסבלו בגלל ההחלטות הגרועות שלך.
They, too, will suffer for your terrible decisions.
אני לא נוהג להסביר ההחלטות שלי לכפוף.
I'm not in the habit of explaining my decisions to subordinates.
האינטרסים שלו לא קשורים אלו הם ההחלטות שקשורות
His interest are irrelevant, it's his decisions that matter.
בתאורית ההחלטות האפשריות נערכות ע"י סיכון או תגמול
In decision theory, options are evaluated by risk and reward.
אם הוא מסכים עם ההחלטות שלי.
To execute... whether or not he agrees with my decisions.
זה גם משפיע על ההחלטות שאתם מקבלים כשאתם עושים מוצרים או שירותים.
It also informs the decisions you make when you make products or services.
זכור לרשום את ההחלטות שלך במהלך חלון המרת האופציות.
Please remember to register your decisions during the option exchange window.
רשום את ההחלטות שקיבלת עבור כל לקוח או פרוייקט.
Note the decisions that you have made for each client or project.
אלו הן ההחלטות שדורשות שיפוט נכון אודות סוגים שונים ורבים של עובדות.
These are the decisions that require correct judgments about many different kinds of facts.
ויש לנו דרכים להתמודד עם ההחלטות הללו.
and we have strategies for dealing with these decisions.
אחרי הכל, ההחלטות היקרות בטיפול הבריאותי מתקבלות ע"י רופאים ואחיות.
After all, the costly decisions in health care are taken by doctors and nurses.
ואתם צריכים להמשיך לבחור את ההחלטות האלו, נכון?
And you need to keep picking those decisions, right?
או שהם התוצאה של ההחלטות החברתיות השיתופיות שלנו שעשינו בשביל עצמנו?
Or are they the result of our collective cultural decisions that we've made for ourselves?
עכשיו ההחלטות האלה שונות במספר הבחירות שהן מציעות לכל החלטה.
Now these decisions vary in the number of choices that they offer per decision.
ההחלטות שלכם היום יקבעו את איכות חייו.
Your decisions today are going to determine its well-being.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1401. מדויק: 1401. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo