הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ההשכלה" לאנגלית

education
schooling
Enlightenment
educational

הצעות

דיים אייריס תדבר על חשיבותה של ההשכלה.
Dame Iris will speak to you about the importance of education.
לצחוק על האינטליגנציה, או חוסר ההשכלה של מישהו
To make fun of somebody else's intelligence or education or lack of,
לא רק שמערכת התוכן הזאת הפיצה את ההשכלה, אלא
Not only did this new media system spread the Enlightenment, but
אני חושב שזה היה רעיונות הארכת תקופת ההשכלה.
I think it was an extension ideas of the Enlightenment.
מה שאיכפת לי הוא ההשכלה שלך.
What I care about is your education.
הלימודים אולי נגמרו בשבילכם אבל ההשכלה שלכם רק מתחילה.
College may be over for you, but your education is just beginning.
ויתרת על ההשכלה שלך בגלל צליעה.
You gave up your education for a clump.
זאת רק ההתחלה של ההשכלה שלך, בן.
This is just the start of your education, son.
מהי רמת ההשכלה שלך, מר מארזין?
What is your level of education, Mr. marzin?
אנחנו צריכים לחשוב על ההשכלה של הילדים שלנו.
We need to think about our kids' education.
נעניק לכם חיים חדשים כאן ונשלם על ההשכלה שלך.
We'll give you new lives here and pay for your education.
אבל ההשכלה של מארג' שווה את כל הצלפות-האקדחים בעולם.
But Marge's education was worth all the pistol-whipping in the world.
אינכם צריכים את רמת ההשכלה של האנשים בחדר הזה.
You do not need to have the education level of people in this room.
אנחנו לא מצפים לנסים, אלה יצאו עם ההשכלה.
We do not expect miracles, those went out with the Enlightenment.
אתה יודע, זו ההשכלה שלך.
You know, it's your education.
רמת ההשכלה הרשמית של איש הקשר.
Formal education level that the contact has attained.
למרות ההשכלה שלו הוא גבר אמיתי.
Despite his education, he's a real man.
אני מעניק לך את מתנת ההשכלה.
I am gifting you with an education.
כי ההשכלה שלו לא הכינה אותו לקריירה בתחום המדעים.
Because his education hasn't prepared him for a career in the sciences.
אנחנו פרצנו מתוך הכוורת בתקופת ההשכלה.
We busted out of the hive during the Enlightenment.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 229. מדויק: 229. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo