הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ההשתלות" לאנגלית

transplant
NTCC
implants
UNOS
נצטרך להכניס אותו לרשימת ההשתלות בתוך מספר ימים.
We'll have to put him on the transplant list in a couple days.
אין סיכוי שנצליח להכניס אותו לרשימת ההשתלות.
And there's no way we'll get him on the transplant list.
הודעתי למשרד ההשתלות שאנחנו ממשיכים עם בקשתה.
I've alerted the transplant office that we'll be moving forward with her request.
תחיי בשניהם ברגע שיורידו אותך מרשימת ההשתלות.
You'll be living in both when they take your name off that transplant list.
עכשיו הוא ברשימת ההשתלות ומחכה לפטמה בגודל שלו.
Now he's on a transplant list waiting for a nipple his size.
אוקי, אנשים כל מטופלי ההשתלות שלנו, נגועים.
OK, people, all of our transplant patients are infected.
מרכז ההשתלות האזורי אומר שאת אמרת שאני חתמתי על זה.
Regional transplant says you said that I signed off on it.
תצטרך לבדוק עם מתאם ההשתלות של ביה"ח.
You'll have to check with the hospital's transplant?
זאת היתה הפעם הראשונה שלי בועדת ההשתלות.
That was my very first heart transplant committee meeting.
את בטח מותשת, במיוחד מאחר ואת גם עובדת במרכז ההשתלות.
Must be exhausted, especially since you also work at the transplant center.
אתה רוצה שאני אכניס את האנק וויגן לרשימת ההשתלות.
You want me to put Hank Wiggen on the transplant list.
אני לא חושבת שהאנשים שירדו ברשימת ההשתלות צריכים לדעת למה.
I don't think the people who got bumped down the transplant list need to know why.
מרכז ההשתלות האזורי מחכה שד"ר קופר יאשר את התורם.
Regional Transplant's waiting for Dr. Cooper to certify the donor.
אנחנו יכולים לנסות להכניס אותו לרשימת ההשתלות, אבל במצבו וללא אבחנה,
We can try and get him on the transplant list, but in his condition and without a diagnosis,
אבל היא לא יכולה להירשם לרשימת ההשתלות בגלל שהיא אלכוהוליסטית.
But she can't qualify for a transplant list on account of her alcoholism.
המכבסה שלי פשוט הרסה אותו זאת הייתה פגישת ועדת ההשתלות.
That was my very first heart transplant committee meeting.
את נותנת לקפנר להוביל את וועדת ההשתלות?
You're letting kepner lead the transplant panel?
הכליות שלך הרוסות, והייתי אומר שירד בדרגה אחת או שתיים ברשימת ההשתלות הישנה.
Your kidneys are ruined, and I'd say you dropped a notch or two on the old transplant list.
אבא שלה היה חלוץ של רפואת ההשתלות.
Her father was a pioneer in transplant medicine.
אוקיי, ההשתלות של גורדון רופר קרו לפני כחודש בקוסטה ריקה, נכון?
Okay, Gordon Roper's transplant happened about a month ago in Costa Rica, right?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 203. מדויק: 203. זמן שחלף: 203 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo