הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הודים" לאנגלית

חפש את הודים ב: הגדרה מילים נרדפות
Indian
hindu
hoods
indians
המדריך נכתב ע"י חבורה של קבצנים הודים חסרי תועלת ועצלנים.
The guide book was written by a bunch of lazy good-for-nothing Indian beggars.
לאליטה, נכון שאן נראית נפלא בבגדים הודים?
Lalita, doesn't Anne look wonderful in Indian clothes?
משום שבניגוד לרובין הודים אחרים, אני יכול לדבר במבטא אנגלי.
Because unlike some other Robin Hoods I can speak with an English accent.
איך לא הבחנתי שהחבר"ה האלה הודים?
How did I not know these guys were Indian?
יש לנו רופאים הודים שמנתחים רנטגן אמריקאי.
We've got Indian doctors, reading American X-rays.
דהינגרה לוקח חמישה מוזיקאים הודים לאירופה.
Dhingra is taking five Indian musicians to Europe.
אז התקשורת הייתה מלאה עם סיפורים על כל המעשים הנוראיים שהגברים הודים מסוגלים להם.
So the media was filled with stories about all the horrific deeds that Indian men are capable of.
לכי לחנות ותזמיני כל מה שיש להם שאפילו מזכיר הודים.
Go to Target and order everything they have that's remotely Indian.
לפני עשר שנים, אבא שלי נהרג בחילופי אש בין מורדים פקיסטאנים לבין חיילים הודים.
Ten years ago, my father was killed in the crossfire between the Pakistani militants and indian soldiers.
עכשיו הבחורים האלה אני חושב שהם סינים או הודים או משהו.
Now, these boys here, I think they're Chinese or Indian or somethin'.
חייל טאליבן לקח שני עיתונאים הודים אל מאחורי הסלעים האלו!
A Talib has taken two Indian journalists behind those rocks!
לעמוד כאן עם דור חדש, של חובבי מטאל הודים.
Now I am between the new generation Indian metal fans stand,
לא, אין לנו ממתקים הודים.
No, we don't have any Indian sweets.
אחרי הכל, יש לנו סטודנטים הודים כאן.
After all, we do have Indian students here.
5,000 חיילים הודים הדליקו את לפידיהם.
5.000 Indian soldiers lit their torches.
זה כל המילים באנגלית שאני יודע אני מדברת קצת הודית, יש לי חברים הודים אז...
That's all the English words I know I speak a little Hindi. I have Indian friends so...
חלק מזה זה, אדמות של שבטים הודים, וזה לא כפוף לחוק הפדרלי.
Some of it, Indian tribal land, not subject to federal law.
הטורקים גילו שהתעלה מוגנת על ידי, תשע ספינות מלחמה בריטיות ו -30,000 חיילים הודים מחופרים בעמדות הגנה.
The Turks found the Canal defended by nine British warships and 30,000 Indian troops, dug in to defensive positions.
הבינו, גאנדי לא קיבל את, השראתו מכתבי קודש הודים
Gandhi was not their inspiration In the Indian scriptures,
ראיתי זוג הודים מוזר תוקף אנשים, עם מה שנראה כמו שירי חג המולד, אז כדי להתחמק מהם נכנסתי מאחור.
I saw a strange Indian couple assaulting people with what may have been Christmas carols, so to avoid them, I went around back.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 170. מדויק: 170. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo