הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הודעה" לאנגלית

חפש את הודעה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אירוע זה מתרחש בעת הסרת הודעה מהתור באמצעות פעולת השירות BeginReceive.
This event occurs when a message is removed from the queue using the BeginReceive method.
Microsoft SmartScreen סימן הודעה זו כזבל ואנו נמחק אותה לאחר עשרה ימים.
Microsoft SmartScreen marked this message as junk and we'll delete it after ten days.
הודעה, הודעה, הודעה, הודעה, הודעה, הודעה.
הודעה זו נראית חשודה למסנני SmartScreen ואנו נמחק אותה לאחר עשרה ימים.
This message looks suspicious to our SmartScreen filters and we'll delete it after ten days.
המופע של DataflowMessageHeader לא מייצג כותרת הודעה חוקית.
The DataflowMessageHeader instance does not represent a valid message header.
PeerNode קיבל הודעה שלא תאמה לאף ערוץ מקומי.
A PeerNode received a message that did not match any local channels.
ל - Outlook Web Access אין אפשרות להציג הודעה זו. אלגוריתם האבטחה הדרוש אינו נתמך.
Outlook Web Access is unable to show this message. The necessary security algorithm is not supported.
הודעה זו נחסמה ולא פורסמה בחדר.
This message has been blocked and not posted to the room.
ה - DiscoveryClient קיבל הודעה על העלמת שידור לקבוצה מ - DiscoveryProxy.
The DiscoveryClient received a multicast suppression message from a DiscoveryProxy.
אין אפשרות להשתמש במאתחל מתאם שאילתה כאשר הודעה היא XmlSerializable.
Cannot use a query correlation initializer when a message is XmlSerializable.
כל חלק הודעה בהודעה המוגדרת ל - use=literal חייב לציין רכיב.
Each message part in a use=literal message must specify an element.
אין תמיכה בציון רכיב עבור חלקי הודעה המוגדרת ל - use=encoded.
Specifying an element for use=encoded message parts is not supported.
הודעה מרובת חלקים/תקציר יכולה להכיל רק קבצים מצורפים מסוג הודעה/rfc822.
A multipart/digest message can only contain message/rfc822 attachments.
הודעה זו טרם נמסרה. Microsoft Exchange ימשיך לנסות להעביר את ההודעה בשמך.
This message has not yet been delivered. Microsoft Exchange will continue to try delivering the message on your behalf.
הבקשה לשליחת הודעה אינה חוקית מאחר ש - LongId שסופק אינו חוקי.
The message send request is not valid because the LongId that was supplied is not valid.
הודעה זו משתמשת בפתרונות הגנת מידע של Microsoft. פתח פריט זה באמצעות יישום דואר אלקטרוני התומך בהודעות מוגנות, כגון Microsoft Outlook.
This message uses Microsoft Information Protection solutions. Open this item using an email application that supports protected messages, such as Microsoft Outlook.
DeliveredTo Duplicates Detected/sec הוא קצב הביטול של הודעות מכיוון שהן משכפלות הודעה שכבר נמסרה.
DeliveredTo Duplicates Detected/sec is the rate at which messages are discarded because they duplicate a message that has already been delivered.
הודעה זו נוצרה על-ידי טופס של Microsoft Office InfoPath. ייתכן שנתוני הטופס ייכללו כקובץ מצורף.
This message was created by a Microsoft Office InfoPath form. The form data may be included as an attachment.
באפשרותך ליצור חתימת דואר אלקטרוני שתופיע בסיום כל הודעה.
You can create an e-mail signature that appears at the bottom of every message.
ל - Outlook אין אפשרות להציג הודעה זו.
Outlook can't show this message.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11726. מדויק: 11726. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo