הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הודעה על פטירה" לאנגלית

חפש את הודעה על פטירה ב: הגדרה מילים נרדפות
obituary

תוצאות נוספות

דווח על פטירה במאות הגבוהות ועולה לפי הרגע כן?.
Reported deaths in the high hundreds and rising by the minute.
ה - DiscoveryClient קיבל הודעה על העלמת שידור לקבוצה מ - DiscoveryProxy.
The DiscoveryClient received a multicast suppression message from a DiscoveryProxy.
הנבואה לא מצהירה על לידה אלא יותר על פטירה.
The prophecy is not so much a birth announcement as it is an obituary.
אפשר הודעה על מיתוג הפעלת WiFi במחשב משתמש
Enable WiFi On Toggle Message on a user's computer
הוצגה הודעה על חריגה על-ידי TaskScheduler.
An exception was thrown by a TaskScheduler.
הוא השאיר הודעה על המכונה לפני שיצאת
He left a message on your machine just before we got out.
אני מקבל הודעה על אירוע פוטנציאלי.
I'm-I'm just getting word of a potential situation.
קיבלתי כרגע הודעה על שיחה שנכנסה.
Just got a message about a call that came in.
אני אשלח לרוברט מורהאוס הודעה על מעורבותך.
I'll send word to Mr. Robert Morehouse of your involvement.
פיתוח של הודעה על האירוע לשימוש במהלכו לצורך קידום
Develop event release to be used at event for promotion
הלקוח ישלח למנהל הפרוייקט של Dell הודעה על דחיות או עיכובים לפחות עשרה (10) ימי עסקים מראש לפני האירוע שנקבע.
Client shall send the Dell Project Manager notice of postponements or delays at least ten (10) business days in advance of the scheduled event.
אוכל לשלוח לו הודעה על הלידה?
Can I just send him a birth announcement?
ובכן, השארתי הודעה על זה.
Well, I left a message on it.
היא טוענת שמעולם לא קיבלה הודעה על הפקעת זכויותיה כהורה.
She's claiming she never received any notice to terminate parental rights.
שישים אוניברסיטאות כבר לשים על הודעה על ידי משרד החינוך.
Sixty universities have been put on notice by the Department of Education.
הודעה על מכירת הרכוש של פולר.
An announcement for old man Fuller's estate sale.
אני חושב שהוא השאיר הודעה על לוח-הסיאנסים.
I think that it is being left Ouija us a message-board.
תוציא שוב הודעה על מייקרופט הולמס.
Put out a new Finest Message for Mycroft Holmes.
המשטרה קיבלה הודעה על ריגול תעשייתי נגד אנרגרין.
The police get a tip about industrial espionage against Energreen.
לפני הורדתי מהמתחם, השארתי הודעה על הגג.
Before I took off from the compound, I left a message on the roof.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 289. מדויק: 0. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo