הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הוצאה" לאנגלית

ראה גם: הוצאה לפועל
חפש את הוצאה ב: הגדרה מילים נרדפות
expense
spending
extraction
expenditure
issue
publication
edition
checked out
publishing
exhumation

הצעות

אני לא רוצה שהמשפחה שלי לעבור הוצאה ש או מצוקה.
I do not want my family to undergo that expense or distress.
זה נחשב בעינינו הוצאה עסקית הכרחית.
We regard it as a necessary business expense.
הוצאה הרבה זמן על ההשקה ש.
Spending a lot of time on that anastomosis.
הוצאה חצי מהחיים שלך כלוא מנסה להגיע לאנשהו.
Spending half your life cooped up trying to get somewhere.
והעובר יצמח לגודל שבו הוצאה תהיה בלתי אפשרית.
And the embryo will grow to a size Where extraction is impossible.
אנחנו חייבים לאסוף צבא וזה אומר הוצאה גדולה.
We must gather an army and this means great expense.
זו הוצאה עסקית שנלקחה מהחשבון הפרטי המשותף שלהם.
It's a business expense taken from their joint personal account.
כולנו עשינו דרך ארוכה על חשבון הוצאה ממשלתית ניכרת.
We've all come a long way at substantial government expense.
אף הוצאה לא מחסכה לתענוג ההימורים שלך.
No expense has been spared for your gambling pleasure.
הוצאה בלעדית בלבד נתמכת בנעילה מבוססת FrontPage.
Only exclusive checkout is supported with FrontPage-based locking.
אם תזין כתובת דוא"ל, שמך יופיע בחלונית Files כקישור (כחול ומודגש בקו תחתון) ליד הקובץ בשעת הוצאה מאחסון.
If you enter an e-mail address, when you check out a file, your name appears in the Files panel as a link (blue and underlined) next to that file.
ודא שמסגרת הטקסט הוצאה מאחסון בשבילך.
Make sure the text frame is checked out to you.
אולי הוצאה גדולה או חשבונות רפואיים...
KNOW ABOUT, ANY BIG EXPENDITURES OR MAYBE MEDICAL BILLS?
בשבע שנים שהוא הוצאה מהבית שלו.
At seven years old, he was removed from his home.
שאורי רא הכריז על התכנסות הוצאה להורג
Sha'uri,... Ra has called an assembly,... an execution.
זאת המכונית אחרי שהיא הוצאה מן האגם.
That's the car after it was removed from the lake.
שורת גברים הוצאה להורג מאחורי הדלת הזאת.
A row of men were being executed just behind that door.
מתבצעת הוצאה של מאפייני SharePoint בלבד. ניתן לראות שינויים במאפיינים אלה בטופס זה לאחר הכנסת המסמך.
Only SharePoint properties are checked out. Changes to these properties can be seen on this form after the document has been checked in.
טבלת בדיקת המידע הוצאה כבר אל משתמש אחר.
The lookup table is already checked out to a different user.
ביטול הוצאה - הכנס מסמך מבלי לשמור את השינויים הנוכחיים
Cancel Check-Out - Check in a document without saving the current changes
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1061. מדויק: 1061. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo