הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הוצאה להורג" לאנגלית

execution
was executed
summary executions
death-row
execution-style
death row
executing

הצעות

אין הוצאה להורג של שבויים בצבא הזה.
There'll be no execution of prisoners in this army.
רוצחים אינם נרתעים מהמחשבה על הוצאה להורג.
Murderers are not deterred by the thought of execution.
כל השלושה יקבלו הוצאה להורג היום.
All three are to receive summary executions today.
שרדת הוצאה להורג, בידי ארבעה גלדיאטורים בזירה
You survived execution by four gladiators in the arena.
הסוהר נמצא ירוי בסגנון הוצאה להורג ברכבו.
The guard was found shot execution style in his car.
הוצאה להורג פומבית נקבעה ללילה הזה.
A public execution is scheduled for tonight.
יהיה הוצאה להורג בידי כיתת יורים!
Shall be execution by a firing squad:
גארזה נרצח בסגנון הוצאה להורג אבל לא שיחררנו את המידע הזה.
Garza was killed execution style, but we didn't release that information.
והוא רוצה הוצאה להורג כי הוא נכשל!
And he wants execution 'cause he's failed.
הוא העביר את 20 השנים האחרונות בצוות הוצאה להורג בהאנטסוויל.
He spent the past 20 years on the execution team at Huntsville.
פולחן כפוי במקדשים בגודל עיר, יחידות הוצאה להורג ברחובות.
Enforced worship in temples the size of cities, execution squads roaming the streets.
הוצאה להורג, הוצ בחור קשוח.
Execution, ex - Tough guy.
את רצית שאתמודד עם הוצאה להורג על רצח שמעולם לא קרה?
You wanted me to face execution for a murder that never happened?
אני יודע שהם רעים, אבל הוצאה להורג?
I know that they're bad guys, but execution?
האם זו הוצאה להורג נוספת שאירגן קירה?
Could this be another execution by Kira?
זה עלול להיות עינוי, או אפילו הוצאה להורג.
It might be torture, or even execution.
גזר הדין ההכרחי למעשים קיצוניים, פליליים ואלימים אלה הוא הוצאה להורג.
The mandatory sentence for these extreme, violent criminal acts is execution.
במה את בוחרת הוצאה להורג -.
What do you choose? Execution.
אני מניח שהמוות שלה היה בסגנון הוצאה להורג.
I'm guessing her death was execution style.
הוצאה להורג משמעותה אחת, אובדן של כל מה שבנינו.
Execution means only one thing - destruction for all we've built.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 415. מדויק: 415. זמן שחלף: 253 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo