הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הוציא מחוץ לחוק" לאנגלית

חפש את הוציא מחוץ לחוק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
criminalize
אני לא חושבת שהטאליבן של משפחת ברייברמן הוציא מחוץ לחוק את המחשב.
I don't think that the Braverman Taliban Has outlawed the computer.
בשנת 1920, חוקקו את "חוק היובש" והוציאו מחוץ לחוק את מכירת האלכוהול.
In 1920, they passed the Prohibition Act making the sale of alcohol illegal.
הגרמנים הוציאו מחוץ לחוק את הנסים.
The Germans have outlawed miracles.
מספקת מאוד בקטע מוזר, תתרחק מארקנסו הם הוציאו מחוץ לחוק.
You know how sneezes feel really satisfying in a weird way?

תוצאות נוספות

דארלן הוציא אותנו מחוץ לחוק.
Darlan has criminalized us.
אולי זה יעזור לכם מחוץ לחוק?
Maybe it can help you outside the law. How?
אנחנו רווחיים בעסקים חוקיים כפי שהיינו מחוץ לחוק.
We are just as profitable in legitimate business as we were outside the law.
העבדות מחוץ לחוק במקסיקו, וזה כל טכני עדיין מקסיקו.
Slavery was outlawed in Mexico, and this is all technically still Mexico.
את רואה למה אלכוהול זה מחוץ לחוק.
You see, this is why alcohol is outlawed.
זה לא מחוץ לחוק להחזיק מקטורת זכוכית
It's not illegal to have a glass pipe.
אבי אל מחוץ לחוק ועינתה בצפון.
My father outlawed flaying in the North.
זה לא קצת מחוץ לחוק מסתתר בעצים!
This isn't some outlaw hiding in the trees!
צ'אן ז'אן, נקמה היא מחוץ לחוק
Chen Zhen, revenge is against the law, you know.
הוא צריך להיות במקום מחוץ לחוק.
He has to go someplace outside the law.
עכשיו אני יכול להיות מחוץ לחוק לטוב.
Now I may be an outlaw for good.
מה הטעם להיות מחוץ לחוק כשיש לך אחריות?
What's the point of being an outlaw when you got responsibilities?
כמו שאמרתי, באזור פועלים גורמים רבים מחוץ לחוק.
Like I said, in the region operate many elements outside the law.
אנחנו עובדים מחוץ לחוק, לא ישירות בתוכו.
We work outside the law, not smack-dab in the middle of it.
חש מעט נוח מדי מחוץ לחוק.
A little too comfortable outside the law? Yes, he is.
חושבת שנוכל לגרום למדינת נוואדה להוציא את ההימורים מחוץ לחוק?
You think we could get the state of Nevada to outlaw gambling?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 275. מדויק: 4. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo