הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הזיקוק לכיוון הלא" לאנגלית

לא, כיוונת את הזיקוק לכיוון הלא נכון!

תוצאות נוספות

נדמה לי שכולנו מכוונים לכיוון הלא נכון.
It seems to me that we're all pointed in the wrong direction.
נראה שהמספרים זזים לכיוון הלא נכון.
The numbers seemed to be going in the wrong direction.
הוא רץ לכיוון הלא נכון מהחור השישי
He ran the wrong way off the sixth hole.
אני לא רוצה שמה שאומר יפורש לכיוון הלא-נכון.
I don't want anything I say taken the wrong way.
נראה שהוא פנה לכיוון הלא נכון.
Looks like he went the wrong way.
ג'רמיין, אתה מכוון את האקדח שלך לכיוון הלא נכון.
Jermaine, you're pointing your gun in the wrong face.
ברור שמגמת ההשמנה גדלה באופן אקספוננציאלי לכיוון הלא נכון, בתוספת לעלויות ענקיות.
Clearly the obesity trend is exponentially going in the wrong direction, including with huge costs.
הולכים לכיוון הלא-נכון הנה שערוריית הלוואה ישנה.
Here's an old loan scandal he was wrapped up in.
לכיוון הלא נכון ועכשיו, אני מנסה להעביר.
And now I try to pass that knowledge on.
הוא פנה לכיוון הלא נכון, ושלושה ימים אחר כך התעוררנו בקמבודיה.
It took a wrong turn and three days later we woke up in Cambodia.
זה אמור לכוון קצת את חבריך לכיוון הלא נכון.
That should misdirect your friends a bit.
לא, הוא התחמק לרחוב צדדי, המשטרה פנתה לכיוון הלא נכון.
No, he ducked down a side street, the police went the wrong way.
האצבע המאשימה מופנית לכיוון הלא נכון.
That finger's pointing the other way.
אך אם יטה לכיוון הלא נכון, שלושת הבחורים הולכים למות.
but if it goes the wrong way, those three guys are going to die!
עשית את רוב הקסם בעצמך בכך שהסתכלת לכיוון הלא נכון.
You did most of the magic by looking in the wrong place.
מבחינתנו, ייתכן שהיא עובדת עם הרוצח ומנסה להסיט אותנו לכיוון הלא נכון.
Well, I mean, for all we know, she could be working with the killer, trying to steer us in the wrong direction.
להפנות אצבע מאשימה לכיוון הלא נכון יכול להוות סכנה לך ולכל משפחתך.
Pointing fingers in the wrong direction could be hazardous to you and your entire family.
אתם דוחפים לכיוון הלא נכון, חבר"ה, טוב?
You're barking up the wrong tree, fellas, okay?
ירית לכיוון הלא נכון, קיבלת פגיעה מחץ
You're dodging bullets, taking arrows, and it's got a girl.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 1. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo