הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הזמנה" לאנגלית

ראה גם: לפי הזמנה
חפש את הזמנה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

SharePoint שלח הזמנה בדואר אלקטרוני למשתמשים.
SharePoint has sent invitation e-mail to the users.
קבל בירושה הגדרת הזמנה מקטגוריה (False).
Inherit invitation setting from category (False).
פעילויות סגירת הזמנה האחרונות המשויכות להזמנות סגורות שהורדתי
Recent order close activities associated with closed orders that I have downloaded
החנות המקוונת מציעה כרגע רק את אפשרות התשלום באמצעות שובר מתנה של Dell אחד לכל הזמנה.
The online store currently only offers the ability to pay with 1 Dell Gift Card per order.
האם ברצונך לשלוח הזמנה זו למשתתפים?
Would you like to send this invitation to the participants?
אנו מודים לך שוב על שביצעת הזמנה עם Dell.
Thank you once again for placing your order with Dell.
מספר הזמנה? מספר סימוכין המייצג את הרכישה שלך באתר Dell.
Order Number? reference number representing your purchase with Dell.
כדי לספק נתוני לקוח כגון מספר הזמנה, Dell מבקשת שתמלא את השדות באחת מהאפשרויות הבאות.
In order to provide customer data such as Order Number, Dell requires the fields in one of the following option to be completed.
מסקרן אותי שבטיאטוס שלח לי הזמנה.
I find it curious that Batiatus would extend me invitation.
בחייך, לפני 21 דקות נכנסה הזמנה
Come on, 21 minutes ago, in comes order.
והשיגי לנו הזמנה לייעוץ בתיק של קיילי
And get us invitation To consult on the Kaylee robinson case.
הייתה הזמנה לחתונה הזו שרצית שאלך.
Was the invitation to this wedding that you wanted me to go to.
ועשינו לקבל הזמנה שכדי לחזור הלילה.
And we did get that invitation to go back tonight.
הזמנה זו כבר התקבלה. נסה להיכנס ל - Microsoft Dynamics CRM Online, או פנה אל האדם שהזמין אותך לקבלת הזמנה חדשה.
This invitation has already been accepted. Try signing in to Microsoft Dynamics CRM Online, or contact the person who invited you for a new invitation.
דפי Premier הם פורטל הגדרת התצורה המותאמת אישית וההזמנה שלך, המספק לך תהליך הזמנה יעיל ותמחור מיוחד.
Premier Pages are your personalized configuration and ordering portal, offering the most efficient ordering process and special pricing.
אשלח הזמנה חדשה למלון שלך תיכף ומיד.
I will have a replacement sent to your hotel right away.
לראות אם כל כימאים אלה הזמנה לאחרונה.
see if any of these chemists have placed an order recently.
יש לנו הזמנה תחת השם וינסנט צ'ייס.
Bonjour. We're checking in under the Vincent Chase party.
כל הילדים בכיתה קיבלו הזמנה חוץ ממנו.
Every kid in his class got an invitation except for him.
נתנו כבר הזמנה לבחורה השנייה, פעמיים.
We already gave our orders to that other girl, twice.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3083. מדויק: 3083. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo