הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הזנה" לאנגלית

חפש את הזנה ב: הגדרה מילים נרדפות
entry
nourishment
nutrition
sustenance
feeder
feed
entering
feeding nutrients
אין חילוץ אוטומטי של מספרים; נדרשת הזנה ידנית.
No automatic extraction of numbers; manual entry is required.
מאפשר הזנה של תאריך אישור בעסקאות המשמשות עבור דיווח באיטליה.
Enables entry of acknowledgment date on transactions that are used for Italian reporting.
מצד שני, כל החיים צריכים מזון או הזנה.
On the other side, all life needs food or nourishment.
אתה יכול להישאר בחיים על ידי שימוש בגוף שלי עבור הזנה.
You can stay alive by using my body for nourishment.
הגופות מספקות הזנה, חום והגנה.
These bodies provide nutrition, warmth, and protective shelter.
שיטת התשלום משמשת בעיקר עבור תשלומים אוטומטיים. הזנה ידנית אינה מומלצת.
This payment method is primarily used for automatic payments. Manual entry is not recommended.
מספר קוד האבטחה ישתנה לאחר הזנה שגויה.
The security code number will change after an incorrect entry.
יומן עבור הזנה של סכומים קבועים כעמלה בפרוייקטי זמן וחומרים
Journal for entry of fixed amounts as fee on time material projects
מאפשר הזנה של יותר משורה אחת בשדה מלל.
Allows more than a single-line entry in the text field.
הזנה ישירה של שמות אינה נתמכת; השתמש ברשימה.
The direct entry of names is not supported; use the list.
יומן עבור הזנה של הגעת פריטים וקלט ייצור
Journal for entry of item arrivals and production inputs
יומן שוברים עבור הזנה של צריכת מרכז עבודה באמצעות משוב כרטיס מסלול
Voucher journal for entry of work center consumption via route card feedback
זה "הזנה באמצעות מדיטציה".
It's "nourishment through meditation".
המסמך אינו הזנה או ערך של Atom.
The document is not an Atom feed or entry.
השמע צליל בעת עדכון הזנה או Web Slice מנוטרים
Play a sound when a monitored feed or Web Slice is updated
רק רכיב count הזנה אחד נתמך, אך נמצא יותר מרכיב אחד.
Only one feed count element is supported, but more than one was found.
המחשב שלך בודק אם קיימים עדכונים חדשים עבור הזנה זו או Web Slice זה לפי לוח זמנים שצוין.
Your computer checks this feed or Web Slice for new updates on a specified schedule.
ל - Internet Explorer אין אפשרות להציג הזנה זו מכיוון שהיא משתמשת בפרוטוקול תקשורת אשר אין תמיכה בו.
Internet Explorer cannot display this feed because it uses an unsupported communication protocol.
ל - Internet Explorer אין אפשרות לעדכן הזנה זו מכיוון שגודל התוכן חורג ממגבלת ההורדה.
Internet Explorer is unable to update this feed because the size of the content exceeds the download limit.
ל - Internet Explorer לא היתה אפשרות לעדכן הזנה זו והוא ינסה שוב מאוחר יותר.
Internet Explorer was unable to update this feed and will try again later.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 366. מדויק: 366. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo