הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הזנחה" לאנגלית

חפש את הזנחה ב: הגדרה מילים נרדפות
neglect
negligence
omission
disrepair
abandonment
dereliction
negligent
Derelicte
באתי מפני שקיבלנו שיחה שלילית מראה סימנים רציניים של הזנחה.
I'm here because we received a call that Lilith is showing serious signs of neglect.
שהיא מתאזנת לאחר שנים של הזנחה.
That she's rebalancing after all the years of neglect.
התאונה היא תוצאה של הזנחה מצד המטפל.
The accident was due to the negligence of the caretaker.
מאחורי התנהגות פסולה נמצאת תמיד הזנחה ויהירות.
There is always conceit and negligence behind misconduct.
אם אתה רוצה לדבר על שקרים, מה לגבי השקר שלך על הזנחה
If you want to talk about lies, what about your lie of omission?
חטא של הזנחה או לא פועלים מספיק מהר (ומישהו בועט בדלי (מת.
Eventually, everyone commits a sin of omission or doesn't act quickly enough, and somebody kicks the bucket.
מצאתי את הילדים תחת טיפולו של פרנסיס גלאגר במצב של הזנחה.
I found the children under Francis Gallagher's care in a state of neglect.
אני לא חושב גלולה יכול להקל שנים של הזנחה ובגידה.
I don't think a pill can relieve years of neglect and betrayal.
הוא תובע אותך בבית דין לענייני משפחה על הזנחה נגזרת.
He's brought an action against you in Family Court for derivative neglect.
זה אומר שלכדנו אותך על התעללות, הזנחה.
That puts you on the hook for abuse, neglect.
הייתי רוצה לשיר את, השיר המושלם על הזנחה
I would like to sing the perfect song about neglect,
הממשלה שלנו הורגת אותנו באמצעות הזנחה.
Our government is killing us through neglect.
הוא כועס בגלל שנים של הזנחה.
He's angry about years of neglect.
באתי כדי לחקור אפשרות של הזנחה של הורים בבית.
I'm here to investigate possible parental neglect in the home.
מר הייוורד, זהו מקרה ברור של הזנחה.
Mr. Hayward, this is a clear case of neglect.
הזנחה:ראיתי את העתיד שלהם.
Neglect. I could see where they were headed.
באנו לדווח על מקרה בוטה של הזנחה פושעת.
We've come to report a blatant case of criminal neglect.
אין בבית עדויות להתעללות, הזנחה, אלכוהוליזם או שימוש בסמים.
There's no evidence of abuse or neglect in the home, no alcoholism or drug use.
אבל הנישואין הבטוחים בדרך-כלל מתפרקים עקב הזנחה.
But the secure marriages are the ones - that die by neglect.
לא, ומדוע הזנחה לספר לי שטסת ליוסטון עימה?
No, and why neglect to tell me that you flew to Houston with her?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 150. מדויק: 150. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo