הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החברתיים" לאנגלית

social
interpersonal
והתקשרנו לכל המשקיעים החברתיים שאנחנו מכירים.
And we called all of the social investors we know.
אלא החיים החברתיים האמיתיים שלנו בעצמם שנהפכים לאמנות.
It's our real social lives themselves that are transmuted into art.
רוב החוקים החברתיים ושיטות העבודה נשארות פתוחות בתוכנה.
Most of the social rules and the methods of work are left completely open-ended in the software.
היא משתווה לארה"ב בשני המימדים החברתיים האלה.
It's on par with United States in these two social dimensions.
אני הולך לדבר איתכם על היתרונות החברתיים.
I'm going to talk to you about the social advantages.
אז איך החיים החברתיים שלך בינתיים?
So what's your social life been like in the meantime?
לקח לי כמה ימים לשלוט בגינונים החברתיים.
It took me a few days to master the social graces.
כמעט כל חייהן החברתיים סובבים סביב פעילויות.
Pretty much all their social lives revolved around some kind of church activities.
איפה למדת לעשות את זה בלימודים החברתיים
Where'd you learn how to do that? - Social studies.
להרוג ערפדים לא ממש תורם לחייך החברתיים.
Taking on the undead doesn't do wonders for your social life.
הייתי צריכה ללמד אותם קצת מהמנהגים החברתיים:
I should've taught them a few of the social graces:
ויש לי את הכישורים החברתיים הנדרשים לעתידו בפוליטיקה.
And I have the social skills required for his future in politics.
וזה הורס את יחסיהם החברתיים למעשה.
And it ruins their social relationships, in fact.
והספר שלו, הוא דיבר על היצורים החברתיים.
And in his book, he talked about the social animals.
יש תחום חדש בחקר המוח, מדעי-המוח החברתיים.
There's a new field in brain science, social neuroscience.
זה חלק מהחיים החברתיים של העיר.
It's part of the social life of the city.
אבל קבוצת הרפורמות השלישית היא שעלינו לשנות את טיב היחסים החברתיים בקונגרס.
But the third class of reforms is that we've got to change the nature of social relationships in Congress.
האם אי פעם ללכת לחשבונות התקשורת של בן החברתיים?
Did you ever go on to your son's social media accounts?
כמו כל הלמורים, הסיפאקות הם פרימטים וקשריהם החברתיים חזקים.
Like all lemurs, sifakas are primates, and their social bonds are strong.
אפילו הקשרים החברתיים הכי בסיסיים עוזרים לנו להישאר בחיים.
Even the most basic social interactions help keep us alive.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 361. מדויק: 361. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo