הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החברתית" לאנגלית

social
societal
society's

הצעות

54
אני לא ממש פעיל לאחרונה בסצנה החברתית.
I haven't been exactly burning up the social scene lately.
הוא התעניין בהיבט הפרשנות החברתית של המוזיקה.
He was very into the social commentary side of the music.
בהעדר סביבה מדאכת, הנישה החברתית שלך נוטרלה.
In the absence of a repressive milieu, your societal niche has been co-opted.
בדיוק עמדתי לשלוח אותה לסיביריה החברתית.
I was just about to send her to social Siberia.
רגע, פרסמת תמונות מהתאונה במדיה החברתית?
Wait a minute. You-you posted pictures of your accident on social media?
Yammer הוא הרשת החברתית הפרטית של החברה שלך.
Yammer is your company's private social network.
זה אחד מהמדובר ביותר האירועים של העונה החברתית.
It's one of the most talked-About events of the social season.
זה שלב חשוב בהתפתחותך החברתית, שבע.
This is an important stage of your social development, Seven.
קבע אילו נתונים משותפים בין Outlook לבין הרשת החברתית
Change what data is shared between Outlook and the social network
אז אני עדיין צריך ללכת לקבוצה החברתית?
So do I still have to go to the social group?
היא המזכירה החברתית של הבית הלבן.
She's the White House social secretary.
אני מנסה להיות נגישה יותר במדיה החברתית.
I'm trying to become more accessible on social media.
חיפשתי נוכחות מדיה החברתית של בנטלי.
I searched Bentley's social media presence.
מנסה לעבוד על החרדה החברתית שלי.
Trying to work on my social anxiety.
הגענו להבנה שכשאתה מזיז, את החיים שלך מהסבכה החברתית
We came to realize that when you move your life off the social grid...
מייק בדק את גבולות ההתנהגות החברתית המקובלת.
Mike played with the boundaries of normal social conduct.
אני מתקן צלחת לארוחת יום ראשון בכנסייה החברתית.
I'm fixing a dish for the Sunday supper at the church social.
הספה הזאת היא השוחה החברתית שלנו.
OKAY, THIS COUCH IS OUR SOCIAL FOXHOLE
לתמוך בטיעונה לטובת קצבת הסעד החברתית.
Argued that its position On social assistance.
איני יכולה להבין את הרדיפה החברתית נגד יתומים.
I can't understand the social persecution of being an orphan.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 519. מדויק: 519. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo