הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החיזור" לאנגלית

courtship
flirtation
mating
courting
ריקוד החיזור הזה הוא טקס בגאלאפאגוס.
This courtship dance is a Galápagos ritual.
תחילת החיזור שלהם נגרמת עקב החרק שהנקבה כבר לכדה.
The start of their courtship is triggered by the insect the female has already captured.
לחיפושיות, נזכרתי, יש את את החיזור הכי רומנטי בממלכת החיות.
Beetles, I was reminded, have the most romantic flirtation in the animal kingdom.
והשותף שלי לא הגיב למיטב מאמצי החיזור הברורים שלי.
And my partner was non-responsive to my obvious best efforts at flirtation.
בחיים, תמיד יהיו יריבים במשחק החיזור.
In life, there will always be rivals in the mating game.
נדיר לראות את הזכר קורא שלא בעונת החיזור.
It's rare to see a male calling out of mating season.
כי אתם מבינים זו היא עונת החיזור.
For you see, it is mating season.
אולי בקרוב הוא יהיה מוכן להוכיח עצמו במשחק החיזור.
Maybe he'll soon be ready to prove himself in the mating game.
אתם עושים את ריקוד החיזור כבר במשך שבועות.
You guys have been doing the mating dance for weeks now.
אני לא אלאה אתכם בפרטים של החיזור שלנו.
I won't bore you with the details of our courtship.
זאת אומרת החיזור שלנו יכול להמשיך.
I mean, our courtship can proceed?
מצאתי נייר אנתרופולוגים באינטרנט מתאר טקסי החיזור שלהם.
I found an anthropological paper online describing their mating rituals.
אל תגרור אותי לטכסי החיזור הגבריים שלך.
Don't drag me into your male mating rituals.
כך שהמומחה מנצל את ההזדמנות כדי לתרגל את מפגן החיזור שלו עליו.
So the master grabs the opportunity to practise his courtship display on him.
במשך הקיץ, כשביצי הנקבה בשלות, החיזור מתחיל ברצינות בבוקר.
Throughout the Summer, when the female's eggs are ripe, courtship begins in earnest in the early morning
ראיתי איך החיזור שלך אחר קפטן ברנסון הצליח.
I watched your courtship with Captain Branson flourish.
זוהי הפעם הראשונה שתהליך החיזור המדהים הזה צולם אי פעם בטבע.
This is the first time this extraordinary courtship behaviour has ever been filmed in the wild.
לא נראה לי וריקוד החיזור שלך.
And your mating dance isn'.
וככה מרים ויוסף, התחילו את תקופת החיזור שלהם
And so Mary and Joseph began their courtship.
המעוף עצמו משחק תפקיד חשוב במנהגי החיזור שלהן.
Flight is itself an important element in their courtship.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 188. מדויק: 188. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo