הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החיצוניות" לאנגלית

outer
exterior
external
outward
outside
למצולעים, הגדרת המרחק ממרכז המצולע לנקודות החיצוניות.
For polygons, specifies the distance from the center of a polygon to the outer points.
מדוע אף אחד במושבות החיצוניות לא רוצה להילחם?
Why is it no one in the outer colonies wants to fight?
כל השיחות החיצוניות צריכות לקבל אישור שלי.
All exterior calls have to be authorized by me.
ואני בטוח שאתם רואים את המחטים החדים ואת החיצוניות הקשוחה.
And I'm sure you see the sharp quills and the tough exterior.
הרשימות החיצוניות הבאות מחוברות ל - Outlook בפתרון BCS המשויך לאתר זה.
The following external lists are connected to Outlook in the BCS solution associated with this site.
העבר את הרשימה למצב לא מקוון במאגר הרשימות החיצוניות של Outlook SharePoint
Take List Offline to Outlook SharePoint External List store
היתה התקפה כימית על אחת המושבות החיצוניות.
There was a chemical attack on one of the outer colonies.
פריט רגיל למועדוני צבא במושבות החיצוניות.
The standard item for military clubs in the outer colonies.
השינויים אינם מסונכרנים עם המערכות החיצוניות מכיוון שהלקוח אינו מקוון.
Changes are not synchronized with the external systems because the client is offline.
הסרת כל ההפניות החיצוניות למסמכי מקור אחרים
Removes all external references to other source documents
נפנה את השכונות החיצוניות כדי לאפשר להם להיכנס.
We'll evacuate the outer blocks to let them in.
אני לא חושב שעלינו לנטוש בקלות את ההגנות החיצוניות.
I do not think we should so lightly abandon the outer defences.
יש לנו מספיק דלק להגיע למושבות החיצוניות.
We've got enough fuel to reach the outer colonies.
ללא הצי נאבד את המושבות החיצוניות.
No Fleet, you lose the outer colonies.
אלמנטי שכבות החיצוניות, שהם ידועים...
The outer layers, they're known elements...
הפינוי נאלץ לפתוח את הדלתות החיצוניות והשאיר אותנו פגיעים לאיומים נכנסים.
The evacuation forced open the exterior doors and left us vulnerable to incoming threats.
הדלתות החיצוניות ברציף שיגור 2 נפתחות.
The outer doors in Launch Bay 2 are opening.
הפציעות החיצוניות הן מנפילה במדרגות, והאיברים הפנימיים שלה עברו טראומה קיצונית.
Cassie's external injuries are indicative of her falling down the stairs, and her internal organs underwent extreme trauma.
ותדליקי את מערכות ההגנה החיצוניות במלוא העוצמה.
And start full Power coordinates On exterior Defensive systems.
ככל הנראה, כך הם התקוממויות במושבות החיצוניות.
Apparently, so are uprisings in the outer colonies.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 229. מדויק: 229. זמן שחלף: 254 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo