הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החלטה משותפת החלטנו ביחד" לאנגלית

החלטה משותפת החלטנו ביחד.

תוצאות נוספות

בדיוק עמדתי להסביר זו החלטה משותפת.
But as I was about to explain, this is a corporate decision.
הם קיבלו החלטה משותפת בדבר הגירושין.
They made a joint decision to divorce.
כי נהניתי מהשיחה שהייתה לנו על קבלת החלטה משותפת.
'Cause I really enjoyed the conversation we just had about making that decision together.
האם זו הייתה החלטה משותפת להביא ילדים?
Was it a mutual decision to have children?
כן, זו הייתה החלטה משותפת.
Yes. It was a mutual decision.
הוא אמר שזאת היתה החלטה משותפת.
He said it was more like a group decision.
דייוידס יציג החלטה משותפת הקוראת להקפיא את ההוצאות הצבאיות, לרבות פיצויים למשפחות שכולות.
Davids is introducing a joint resolution calling for a freeze on military spending, including death benefits for families of military personnel.
זו היתה החלטה משותפת של שנינו.
Let's be honest with ourselves.
אין דבר כזה "החלטה משותפת" עד שאתה מתחתן.
There's no such thing as a mutual decision until after you're married.
החלטנו ביחד לקדם את פני האשה שאנחנו אוהבים.
We made a collective decision to greet the woman we love.
תקשיבי, מר סטיבנס לא הבין, את האירוניה שבמצגת שלי אז קיבלנו החלטה משותפת לנצל את סוף השבוע כדי לקבוע
Look, Mr. Stevens failed to fully grasp the irony of my pitch, so we mutually decided that we would take the weekend to figure out if...
לא, את לפעמים מחליטה דברים על דעת עצמך ואז מעמידה פנים שזו החלטה משותפת.
No, you often decide things on your own, and then pretend that they were a joint decision.
אני רוצה שזו תהיה החלטה משותפת של שנינו, ולא תגובה אימפולסיבית...
I'd like for this to be a decision we make together, instead of an impulsive response -
האם זו החלטה משותפת של התביעה הכללית ושל האפ בי אי?
Is the Justice Department and FBI united in this decision?
ובכן, דיברנו כאן ואמא שלך ואני החלטנו ביחד לאפשר לך להילחם בתחרות האיגרוף.
Well, we've been talking here and your mother and I have both agreed to let you fight in the box-offs.
החלטנו ביחד לערוך את החתונה בשבדיה.
Jointly, we have made the decision to have the wedding in Sweden.
הוא סיפר לך שאני העסקתי את בובי הוא אמר שזאת היתה החלטה משותפת.
Did he tell you that I hired Bobby?
הם התייעצו עם ג"ו פטרנו, הייתה פה החלטה משותפת לא לפנות למשטרה
JoePaternowasconsulted. There was a collaborative effort not to go to the authorities...
החלטנו ביחד על מה החלטתם ביחד -?
What did you all decided together?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 1. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo