הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החלטות" לאנגלית

הצעות

ורוב החלטות הביטחון מערבות מגוון אנשים.
And most security decisions have a variety of people involved.
אנו קמים בבוקר ומרגישים שאנו מקבלים החלטות.
We wake up in the morning and we feel we make decisions.
במשך החודשים האחרונים, שנינו קיבלנו החלטות...
Over the last few months, we have both made choices...
הוא עשה הרבה החלטות אפלות בחייו.
He's made a lot of dark choices in his life.
זהו לא הנשיא שמקבל החלטות במדינה הזאת.
It is not the President that makes the decision in this country.
Decision Messages Processed הוא המספר הכולל של הודעות החלטות חוקיות שעברו עיבוד.
Decision Messages Processed is the total number of valid decision messages processed.
גברים כמונו בנויים להחליט החלטות מהסוג הזה.
Men like us are built to make those kinds of decisions.
חברה שהפקדת ביידי כדי שאני אעשה החלטות מסוימות כאלו
A COMPANY THAT YOU'VE ENTRUSTED TO ME TO MAKE EXECUTIVE DECISIONS LIKE THESE.
לא יהיו החלטות קלות לקבל משום שכולכם מוכשרים
They won't be easy decisions to make because you're all very talented.
אני ניצב מול אחת מאותן החלטות.
I'm staring one of those decisions in the face.
לקחנו הרבה החלטות שלא היו מתפקידנו.
We made lots of decisions that weren't ours to make.
בטענה שהוא לא היה מסוגל קבלת החלטות ברורות עכשיו.
On the grounds that he wasn't capable Of making clear decisions right now.
ו עשיתי המון החלטות רעות באותו הלילה.
And I made a whole lot of bad decisions that night.
ג'ון עושה החלטות מוכשרות ברוב תחומי עבודתו
John makes able decisions in most areas of his job.
יש החלטות מסוימות שקפטן צריכה להחליט לבדה.
There are some decisions a captain has to make on her own.
ועל איזה החלטות מטורפות אתה מדבר?
And what kind of crazy decisions might you be referring to?
חלק מההתבגרות הוא עשיית החלטות לבד ולחיות עם התוצאות
Part of growing up is making your own decisions and living with the consequences.
ביום הזה, אני אקבל הרבה החלטות מטופשות.
On that day, I would make a lot of foolish decisions.
התכוננתי ליום אגדי של החלטות לחתונה.
I was up preparing for an epic day of wedding decisions.
כשאנחנו מחליטים החלטות יום-יומיות יש לנו חופש בחירה מוחלט.
You know, when making everyday decisions, we have absolute freedom of choice.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2215. מדויק: 2215. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo