הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החלל החיצון" לאנגלית

חפש את החלל החיצון ב: הגדרה מילים נרדפות
outer space
outer-space
מה שיכול לסייע למדינה זה החלל החיצון.
What makes a country great these days, is outer space.
ברדיו אמרו משהו על החלל החיצון.
The radio was saying something about outer space.
הוא מתקשר עם החלל החיצון?
Is he contacting outer-space?
מאיפה את באה, החלל החיצון?
Where do you come from, outer space?
אז כל נורא ההשפעות של החלל החיצון בלי לצפות.
So all the horrible effects of outer space without the view.
הלחץ בתא יירד ושנינו נישאב אל החלל החיצון ביחד.
The cabin will depressurize, and we'll both be sucked into outer space together.
הוק הצליח לשגר את ראשי הנפץ אל החלל החיצון.
Hawk was able to launch the warheads into outer space.
ומי אתה שתספר לי על החלל החיצון?
And who are you to tell me about outer space?
טוב, היתי תופס כוכב נופל ונוסע אל החלל החיצון ונלחם במפלצות חלל!
Well, I'd catch a shooting star, travel to outer space and fight space monsters!
עם נפנוף של יד, אתה יכול לתמרן את החלל החיצון.
With a wave of the hand, you can manipulate outer space.
זו תהיה הפרה של אמנת החלל החיצון משנת 1967.
That would be a the Outer Space Peace Treaty of 1967.
דבר זה הוא עשה עבור החלל החיצון.
That thing is made for outer space.
ובכן, החלל החיצון, אני מניחה.
Well, outer space, I guess.
זה החלל החיצון חלל חיצון ללא.
And outer space without hibernation is useless.
ממלכתו היא החלל החיצון, האוקיינוסים העמוקים ביותר ההרים הגבוהים ביותר.
He's realm is outer space, deepest ocean, highest mountain.
עדיין לא אכלנו את ירקות השורש שמבושלות בוואקום מושלם של החלל החיצון.
We haven't had the root vegetables cooked in the perfect vacuum of outer space.
בעזרתו הם קיוו ללכוד את מוחותיהם של אנשים בכל מקום על-ידי כך שיהיו הראשונים לכבוש את החלל החיצון.
With it, they were hoping to capture the minds of people everywhere by being the first to conquer outer space.
עכשיו עבור שתיל ירקות, הדירה שלי ודאי זרה כמו החלל החיצון.
Now to a vegetable plant, my apartment has got to be about as foreign as outer space.
זה אולי נראה כמו מקום קיצוני לאבחון DNA, אבל בואו נמשיך לסביבה אפילו יותר קיצונית: החלל החיצון.
This may seem like an extreme place for DNA analysis, but let's move on to an even more extreme environment: outer space.
אתן לך אחד מהמטבעות האלה שאני לוקח איתי כדי שתוכל לשחק איתו בכיס ולחלום על החלל החיצון.
I'll give you one of these dimes I'm taking up so you can play with it and dream about outer space.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo