הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החלקה" לאנגלית

חפש את החלקה ב: הגדרה מילים נרדפות
skating
skid
smooth
anti-aliasing
slip
claim
plot
smoothing
skate
slide
perm
Capades
lot
rink
anti-aliased

הצעות

יש החלקה על קרח בקניון גלנברוק.
There's ice skating at the Glenbrook mall.
אנו החלקה ב הגמר מחר, אז...
We're skating in the finals tomorrow, so...
הוא מסתובב כאן נראה כמו סימן החלקה.
He walking' around here lookin' like a skid mark.
הוא הזכיר סימן החלקה לאורך הדרך?
Did he mention something about a skid mark along the way?
ב - Illustrator, אם תרחיב נתיב המסתיים בנקודת החלקה, המקטע החדש יהיה קו ישר.
In Illustrator, if you extend a path that ends in a smooth point, the new segment will be straight.
ניתן להמיר את הנקודות בנתיב בין נקודות פינה לנקודות החלקה.
You can convert the points on a path between corner to smooth points.
סימני החלקה לא נותנים מידרך צמיגים.
One problem... skid marks don't give tire tread.
הכלי החלקה מאפשר להסיר זוויות מיותרות מנתיב.
Smooth tool lets you remove excess angles from a path.
מעבר לכלי החלקה בשעת שימוש בכלי מברשת כתמים
Switch to Smooth tool while using Blob Brush tool
אני אפילו לא רואה סימני החלקה.
I don't even see any skid marks.
אז ראית את כל החלקה סימנים בתחתונים.
So you saw all the skid marks in his underwear.
יש הרבה סימני החלקה כאילו הנהג ניסה להימנע ממשהו.
A lot of skid marks, like the driver was trying to avoid something.
ואני החלקה קשה כמו שאני יכול.
And I'm skating as hard as I can.
למה לא היו שום סימני החלקה?
Why weren't there any skid marks?
בסדר, שמוכן לכמה החלקה בגלגליות?
All right, who's ready for some roller skating?
סימן החלקה מאוד טרי, המציין רכב שלישי.
an extremely fresh skid mark, indicating a third vehicle.
אני יודעת כמה אהבת החלקה אומנותית.
I know how much you loved figure skating.
כלומר, מה אנחנו שופטי החלקה צרפתיים?
I mean, what are we, French skating judges?
אני הולך לקחת שיעורי החלקה דמות.
I'm going to take figure skating lessons.
"לא, אנחנו הולכים החלקה ראשונה"
But she says, "No, we go skating first."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 754. מדויק: 754. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo