הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: הטיל הזה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הטיל" לאנגלית

missile rocket cast laid
dropped
assigned
hurled
put
questioned
vetoed
warhead
terrorized

הצעות

ברגע שכולם ביחד תירה את הטיל.
Soon as they're all together, fire the missile.
חמשו את הטיל ברגע שיהיו בטווח.
Launch the missile... as soon as they're in range.
הטיל של פארמר נמצאת באסם מתחתינו.
Farmer's rocket is housed in the barn that you're seeing below.
ובכן, כאן במחסן, הוא ג'וני הטיל
Well, here at the Warehouse, he's Johnny Rocket.
ייתכן שהחייזר הטיל כישוף והפך לבלתי נראה.
The alien could have cast some kind of spell of invisibility.
אתה יכול לא הטיל אותי כמטרידן?
Could you not cast me as a stalker?
הפעל השמדה עצמית של הטיל בפקודת נשיא ארצות-הברית.
Initiate missile destruct immediately by order of the President of the United States.
כל הנסיונות לפוצץ או ליירט את הטיל עלו בתוהו.
So far, all attempts to detonate or intercept the missile have been unsuccessful.
אני מתערב שקניתם את הטיל מהחבר קלישניקוב.
I bet you bought that rocket from Comrade Kalishnikov.
ססקה תרצה לדעת על הטיל הקרדאסי הזה במידי.
Seska will want to know about this Cardassian missile immediately.
ואתה היית זה שירה את הטיל.
And you were the one that fired the missile.
האפר של אמא עצר את שיגור הטיל
Wait a minute. Mom's ashes stopped that missile launch.
לכן הוא הטיל את הכישוף כאן.
That's why he cast a spell here.
מהירות מעוף הטיל הבליסטי שלהם, 800 קילומטרים לשעה, או 497...
Flight speed of their ballistic missile, 800 kilometers an hour, or 497...
כאילו שאני הטיל שלו, נכון?
Like I'm his rocket, right?
זה הטיל צל כבד על פיקניק האלצהיימר.
It cast a long shadow over the Alzheimer's picnic.
אתה ממש, לפני שניות ספורות, הטיל אותי בתפקיד.
You literally, mere seconds ago, cast me in the role.
אם לא נוכל, לעצור את הטיל
If we can't stop the rocket,
אדוני הטיל את האור שלך עליי.
Lord, cast your light upon me.
אנחנו חייבים למשוך עוד מאש הטיל.
We've got to draw more of the missile's fire.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1378. מדויק: 1378. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo