הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הטיפשיים" לאנגלית

silly
foolish
sappy
stupid
dumb

הצעות

אימפוטנטים שלך עם ההתקפים הטיפשיים שלהם לא יכול להגן עליך מהכוח שלי.
Your impotent men with their foolish spells cannot protect you from my power.
אם לא, אתה תשא אחריות לדיבורים הטיפשיים שלך!
If you don't, you will bear responsibility for your foolish talk!
"וותר על הקסמים הטיפשיים שלך"."הדג הזה לא יכול לרמותך"-
"Give up your foolish trickery." - "This fish you cannot cheat."
גולת הכותרת של היום שלי אז, יש לך נטוש תוכניות הטיפשיים שלך להתמודד בעולמים?
The highlight of my day. So, have you abandoned your foolish plans to face us at the Worlds?
להפליג לפי ההוראות של אומת האש מכל הדברים שעשית הטיפשיים שעשית ב 16 השנים שלך זה הכי טיפשי!
Sailing into Fire Nation all the foolish things you have done in your 16 years, Prince Zuko... this is the most foolish.
אני גורמת לצעדייך הטיפשיים להתקבל על ידי הקהל.
I make your foolish little dance steps acceptable to an audience.
אתה גרוע כמו אבא עם השיעורים הטיפשיים שלו.
You're as bad as Dad with his ridiculous lessons.
זה לא אחד הרעיונות הטיפשיים שלך, נכון?
This isn't one of your really bad ideas, is it?
אני איבד שני לקוחות, כי הוא אמר הדברים הכי הטיפשיים.
I lost two customers because he said the stupidest things.
מכל השטויות והרעיונות הטיפשיים, אוליבר...
Of all the crass, misconceived ideas, Oliver...
החלומות הטיפשיים שלך הם הסיבה למותו של החבר שלך.
It's childish dreams that got your friends killed.
איזה אדם שפוי יקנה את הציורים הטיפשיים שלך?
Who in their right mind would buy your paintings?
ובכן, נחש מה, נמאס לי מהתירוצים הטיפשיים שלך.
Well, guess what? I'm sick of your pathetic excuses.
ויותר מכל, נמאס לה ממשחקי המילים הטיפשיים.
And most of all, she was sick of all the stupids puns.
למה בחרנו את השמות הטיפשיים האלו?
Why'd we have to pick names?
אין זמן להרהורים הטיפשיים וחסרי התכלית שלך.
No time for your empty, bone-headed musings.
גריפין תמיד היה הבחור הכי חכם בחדר, עושה דברים הטיפשיים להעלות על הדעת.
Griffin was always the smartest guy in the room, doing the stupidest things imaginable.
אל תתחיל עם המשפטים הטיפשיים שלך -
You don't know how close is.
אני זו שחותמת בשם אמא על כל הפתקים הטיפשיים שלך מהמורים.
l signed Mom's name... to all those notes from your teacher.
טוב, אני לא יכול לגלות לך על הצדדים המעורבים בעניין, בגלל חוקי הסודיות הטיפשיים של מערכת הבריאות שלנו, אבל כבר יילדתי תינוק אחד או שניים.
Now, I can't name the parties involved because of our healthcare system's inane confidentiality laws, but I have delivered a baby or two.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 60. מדויק: 60. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo