הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הטרדה מינית" לאנגלית

חפש את הטרדה מינית ב: הגדרה מילים נרדפות
sexual harassment
molestation
sexual assault
sexual harrassment
sexual-harassment
sexually harassed
סטו הגיש נגדנו תביעה בעוון הטרדה מינית.
Our old pal stu just filed a sexual harassment suit against the company.
לכן הטרדה מינית היא עניין רציני.
That's why sexual harassment is such a big deal.
כשמתמודדים עם הטרדה מינית הצעד הראשון הוא תמיד הבנה.
When dealing with molestation, the first step is always understanding.
קורבנות הטרדה מינית לומדים לסלף דברים.
Victims of molestation learn to work the angles.
הבחור נעצר לפני 3 שנים על הטרדה מינית.
The guy was popped 3 years ago for sexual assault
באתי לדון בהאשמות של הטרדה מינית.
I'm here to discuss the allegations of sexual harassment...
הטרדה מינית הפכה עתה לעניין חברתי.
Sexual harassment has now become a social issue.
העיתונות גילתה האשמות של הטרדה מינית שהוגשו נגד המייסד והמנכ"ל.
Press discovered sexual harassment charges were filed against the founder and CEO.
ואני לא יכולה, בלי להיעצר על הטרדה מינית.
And I can, without being sued for sexual harassment.
מכסות מין, הטרדה מינית בעבודה, דברים כאלה.
Gender quotas, sexual harassment at work, things like that.
אני מנחשת שהאשמות הם הטרדה מינית?
I'm guessing the charges are sexual harassment?
הוא תביעת הטרדה מינית על סף התרחשות.
He is a sexual harassment lawsuit waiting to happen.
אתה זה שבכה על הטרדה מינית.
You're the one who cried sexual harassment.
הטרדה מינית קורעת מצחוק אם תשאלו אותי.
Hilarious sexual harassment, if you ask me.
אתה יודע שיש לו וי ההיסטוריה הארוכה של הטרדה מינית.
You know Vee's got a long history of sexual harassment.
הבחור שהעביר סמינר על הטרדה מינית עם מגזין בחיקו?
The guy that had to conduct sexual harassment seminars with a magazine over his lap?
ירה בסוכן פדרלי כי רצו לעצור אותו על הטרדה מינית בילד.
SHOT A FEDERAL AGENT BECAUSE HE WAS ABOUT TO BE ARRESTED FOR CHILD MOLESTATION CHARGES.
תראו, גבר, זה רק הדברים הטרדה מינית הרגילים.
Look, man, it's just the usual sexual harassment stuff.
על פי בקשתך, השתתפתי בסמינר הטרדה מינית במקומך.
As per your request, I attended the sexual harassment seminar in your stead.
וזה בחוק לא מעלה עדיין במקרה זה על הטרדה מינית.
And the statute's not up yet on that sexual harassment case.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 416. מדויק: 416. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo