הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הים התיכון" לאנגלית

חפש את הים התיכון ב: הגדרה מילים נרדפות
Mediterranean
Mediterranean Sea
Med
אתה רוצה לחצות את הים התיכון עם ג'ירפה בסל?
You want to cross the Mediterranean with a giraffe on board?
הדם הוא ממוצא יווני, מזרח הים התיכון.
The blood is of a Greek origin, Eastern Mediterranean.
אני אוהב את הים התיכון הכי הרבה.
I like the Mediterranean Sea best.
אפר ההתפרצות הטביע את הים התיכון לתוך שבועות של אפילה.
The ash from the eruption plunged the Mediterranean into weeks of darkness.
כמו מרקוס אנטוניוס וחצה את הים התיכון?
Like Mark Antony heading across the Mediterranean
לחגוג את החיים בדרך הים התיכון העולם הישן.
celebrate life the Old World Mediterranean way.
הוא רודף אחרי פואמי מסביב לכל הים התיכון.
He chases Pompey all around the Mediterranean.
אני רוצה לראות את הים התיכון.
I want to see the Mediterranean.
אתה יודע, שחוצים את הים התיכון?
You know, crossing the Mediterranean?
כבר בשנות שלטונו של בנו דרוויש, כל מזרח אגן הים התיכון היה תחת שליטה פרסית
And by the time of his son Darius, the whole of the eastern Mediterranean is under Persian control.
אני מתכוון, מוסר העבודה של הים התיכון מחזיק את כל הכלכלה של העולם בסחרור.
I mean, that mediterranean work ethic has got the whole world economy in a tailspin.
אנחנו מתאכסנים במלון הים התיכון, אם יש משהו עוד אנחנו יכולים לעשות.
We're staying at the Mediterranean, if there's anything else we can do.
טוב, בואי נגיד שהייתי מיליארדר ושהיינו על היאכטה הענקית שלי בלב הים התיכון, לוגמים שמפניה, והייתי מתקרב כדי לנשק אותך.
Okay, well, let's just say I was a billionaire, and we were out on my giant yacht in the middle of the Mediterranean, sipping champagne, and I went in to kiss you.
אם ננוע מהר, הם לא יידעו שחצינו את הים התיכון, עד שנגיע ליוון.
If we move quickly, they won't know we've crossed the Mediterranean until we land in Greece.
התכנית שלהם הייתה, להגיע לחוף הים התיכון, ומשם להפליג למקום בטוח.
Their plan, to reach the Mediterranean and sail to safety.
היא מפליגה יותר מ -600, 1 ק"מ דרומה, חוצה את הים התיכון, לאחד האזורים הרחוקים ביותר של האימפריה.
Traveling more than 1,000 miles south... across the Mediterranean to one of the Empire's furthest regions...
יומיים לאחר מכן, על מנת לאבטח את חוף הים התיכון, היטלר פולש לדרום צרפת, שטח שהיה עד עתה אזור חופשי.
Two days later in order to secure the Mediterranean coast, Hitler invades southern France. the hitherto unoccupied Free Zone.
הם גם כבר התאוששו 10 טון של נחושת מקפריסין, בצורה של מטילי תחמוצת צורה וסטנדרטית למדוד בשימוש בכל מזרח הים התיכון ל מסחר מרכיב גלם חיוני זה.
They've also recovered 10 tonnes of copper from Cyprus in the form of oxide ingots, the standard shape and measure used throughout the Eastern Mediterranean for trading this vital raw ingredient.
אוסף של ערים שמרוכזות בערך באגן הים התיכון, דוברובניק, לארנקה, סביליה, בין היתר.
A collection of cities roughly centered on the mediterranean. Dubrovnik, Larnaca, Seville, among others.
כבר בשנות שלטונו של בנו דרוויש, כל מזרח אגן הים התיכון היה תחת שליטה פרסית האימפריה היא למעשה המזרח התיכון כפי שאנו מכירים אותו, והיא מה שעד היום מעצב את המזרח התיכון.
And by the time of his son Darius, the whole of the eastern Mediterranean is under Persian control. This empire is, in fact, the Middle East as we now know it, and it's what shapes the Middle East as we now know it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 151. מדויק: 151. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo