הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "היקף" לאנגלית

חפש את היקף ב: הגדרה מילים נרדפות
perimeter
scope
extent
girth
extent of
scale of
circumference of
widespread
range
חבר"ה, אני רוצה להקים היקף חיצוני.
Guys, I want you to set up a perimeter outside.
הייסטינגס רוצה שתרחיב את היקף הסיורים סביב האו"ם בחצי ק"מ.
Hastings wants you to expand the patrol perimeter around the UN another quarter mile.
אני מסתכל עליך דרך היקף צלף.
I was looking at you through a sniper scope.
אני מקבל דפוס כחול על היקף 3!
I'm getting a blue pattern on scope 3!
אין אפשרות להשתמש בשם היקף כפול.
A duplicate extent name cannot be used.
תקימו היקף, וצרו חיפוי לצוות-קרקע 2.
Set up perimeter, provide cover for Ground Two.
אנו יכולים להגדיר את היקף בטיחות ארבעה-בלוק.
We can set up a four-block safety perimeter.
ריינולדס, הקם היקף הגנה כפי שתמצא לנכון.
Reynolds. Set up a defence perimeter as you see fit.
תעביר אותנו דרך היקף ההגנה הזה, מר טרק.
Get us through that defense perimeter, Mr. Terek.
עם פגיעות טראומטיות, קשה לראות את היקף הפגיעה.
With traumatic injuries, it's difficult to see the extent of the damage.
קיווינו היקף כמה ממתקים איש איכות.
We were hoping to scope out some quality man candy.
אתה רק מתחיל להבין את היקף כישרונותיך.
You're only just beginning to understand the extent of your gifts.
רק התחלנו ללמוד את היקף הקשרים במוח.
We were just starting to learn the extent of the brain's connections...
החזקנו היקף ולכן עדיין של היורה שם.
We held down the perimeter so the shooter's still in there.
היקף הנזק מציין רובה גבוה מופעל.
The extent of the damage indicates a high powered rifle.
עלינו לחקור אותם לגלות את היקף הכוחות שלהם.
We need to study them, find out the extent of their powers.
אך בשנים האחרונות, היקף הנסיגה נמצא בעליה.
But in recent years, the scale of this melt has been growing.
היקף החיפוש אינו נשמר יחד עם השאילתה.
The search range is not stored with the query.
התקדמנו לכיוון היקף גדול ושליטה גבוהה מאד.
We've moved towards large-scale and very high control.
זה אמור להיות והינו היקף הסמכות שלנו.
That is and should be the extent of our authority.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 737. מדויק: 737. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo