הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הירוגליפיים" לאנגלית

יש הירוגליפיים בולטים על הקיר.
There's a raised hieroglyphic on the wall.
יש הירוגליפיים בולטים על הקיר.

תוצאות נוספות

האם אלו דומים להִירוֹגְלִיפִים שראינו במקדש?
Are these similar to the hieroglyphics you saw in the temple?
חשבתי שאקח סיכון עם ההירוגליפים האלו.
I figured I'd take a crack at these glyphs.
אלה הירוגליפים - ארכיאולוג בריטי פשוט פרסם מאמר עליהם.
Those hieroglyphs - a British archaeologist just published a paper on them.
בשבילי זה כמו הירוגליפים יחד עם צפנים וסמלים.
To me it's like hieroglyphics married to codes and symbols.
הן נראו כמו הירוגליפים אבל אני לא מומחה.
They looked like hieroglyphics, but I'm no expert.
מעולם לא ניסית להכניס הירוגליפים שונים לדבר הזה?
You never tried to entering different glyphs in this thing?
זה נראה כמו הירוגליפים היו המפתח לכל דבר.
It looks like the hieroglyphs were the key to everything.
הירוגליפים אלו דומים להפליא אל השומרית מצאתי על הלוח העתיק שלנו.
These hieroglyphs are remarkably similar to the Sumerian I found on our ancient tablet.
כד קנופי עם הירוגליפים וסימנים בלתי רגילים.
A Canopic jar with some hieroglyphs and some unusual markings.
אבל בעוד פירמידות אחרות מקדשים מכילים קירות מלאים הירוגליפים המתארים מטרתם, הגדול
But while other pyramids and temples contain walls filled with hieroglyphics describing their purpose, the Great
עד אחד ראה סימנים מוזרים על הספינה, אשר דימה כדי הירוגליפים מצריים.
One witness saw strange symbols on the hull, which he likened to Egyptian hieroglyphs.
כל מבנה שני גדול בזמנו היה מכוסה בהירוגליפים מפורטים.
Every other major architectural structure at the time was covered with detailed hieroglyphics.
ההירוגליפים אמרו שהיא רצחה את אביה.
The hieroglyphics said that she murdered her father.
חקרנו הכל החל מהירוגליפים למיתולוגיה עתיקה לחייזרים.
We've researched everything from hieroglyphics to ancient mythology to aliens.
הוא לא היה צריך ההירוגליפים שהסתיים לדעת כיצד מתפקד התליון.
He didn't have the ending hieroglyphics to know how the locket functions.
בשבילך, אולי בשבילי זה כמו הירוגליפים.
הירוגליפים אלה הם כולם אותו הדבר.
These hieroglyphs are all the same.
נר משעוות דבורים, הירוגליפים ועקבות אפר.
Beeswax candle, hieroglyphics and residual ash.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 2. זמן שחלף: 698 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo