הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הכלל" לאנגלית

חפש את הכלל ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
rule exception greater good common
public
unusual
tremendous
exceptionally
the ordinary
code
exquisite
excellent

הצעות

1054
307
229
111
101
67
52
קביעה לאיזו קבוצה של מחלקות EventType שייך הכלל.
Tells which group of EventType classes the rule belongs to.
תהליך זה פועל ברקע. באפשרותך להמשיך להשתמש ב - Microsoft Dynamics CRM בעת שהוא מפרסם את הכלל.
This process runs in the background. You can continue to use Microsoft Dynamics CRM while it publishes the rule.
סוג טווח התאריכים המשמש את פרדיקאט הכלל WithinDateRange.
Date range type used for the WithinDateRange rule predicate.
זהו הכלל שאתה עורך במפקח מאפייני CSS.
Is the rule you are editing in the CSS Property inspector.
הכלל הראשון אנחנו לא הולכים להציל אותו.
OK, rule 1: we won't go back to have saved him/it.
הכלל הראשון בעבודה במסווה הוא השתלבות בסביבה.
Well, you know, the first rule of working undercover is to blend in.
הכלל הראשון שלו: לדאוג לעצמך.
His first rule... 'L ook after number one'.
זיהוי של הכלל שמגדיר כיצד מעובדים פריטים יוצאים.
Identification of the rule that defines how outbound items are processed.
עבור איסוף הזמנה: זיהוי הכלל שמגדיר כיצד פריטים יוצאים מעובדים.
For order pick: Identification of the rule that defines how outbound items are processed.
ל - Outlook Web Access אין אפשרות לשמור כלל זה, מאחר שהוא מציין יותר מפעולה אחת המביאה לאותה תוצאה. ערוך את הכלל ונסה שוב.
Outlook Web Access cannot save this rule because it specifies more than one action that has the same result. Please edit the rule and try again.
ללא - הכלל פועל בעת שליחת טופס
None - Rule runs when form is submitted
הכלל לא נמצא בקבוצת כללים זו.
The rule was not found in this ruleset.
הכלל מפנה לאילוץ שאינו קיים או שאין אפשרות לשנותו.
The rule references a constraint that either does not exist or cannot be changed.
אין אפשרות לשנות את הכלל מאחר שהוא כבר נמחק.
Can't modify the rule because it has already been deleted.
מסומן בדגל עבור ספירת פעולות, משמש כעת בפרדיקאט הכלל FlaggedForAction
Flagged for action enumeration, currently used in FlaggedForAction rule predicate
הכלל הנבחר לזיהוי כפילויות מתפרסם כבר.
The selected duplicate detection rule is already being published.
לא צוינו חשבונות מקור עבור הכלל.
The rule has no source accounts specified.
בחר מבין האפשרויות הבאות כדי לקבוע על אילו הודעות ישפיע הכלל
Select from the options below to determine which messages are affected by the rule
קישור לדף ההגדרות שבו מוחלט אם ומתי הכלל יפעל.
A link to the settings page that controls if and when this rule is run.
הכלל חורג משעות העבודה, ולכן לא יישמר.
Rule exceeds work hours, so it will not be saved.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1291. מדויק: 1291. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo