הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הכנר" לאנגלית

violinist
fiddler
we don't need Skripach
זו כספת הבנק המפורסמת שבה רצחו ואכלו את הכנר?
So this is the famous bank vault where the violinist was murdered and eaten?
מצא את הכנר מיד והרוג אותו יש לך שעה
Find me the violinist right away and kill him.
אני אשתתף אליך עד בבית, הכנר.
I'll attend to you up at the house, Fiddler.
זה "הצוואר של הכנר" האם זה שבו אתה גדל?
This "Fiddler's Neck." Is this where you grew up?
זה כמו פרשת אוניל בשנת 1962, כאשר הכנר מהתזמורת הפילהרמונית של ניו יורק נרצח במוסקבה.
It's like the O'Neal affair in 1962, when that violinist from the New York Philharmonic was murdered in Moscow.
חבורות בץ ו סרטני הכנר גם לאכול בץ והפסולת שלהם הוא המוצר החיוני שמוליד שרשרת מזון כולה.
Mud whelks and fiddler crabs both eat the mud and their waste is the vital product that spawns an entire food chain.
קח את הכנר שלך ולך לאיבוד
Take your violinist and get lost.
משהו של הכנר.
Fiddler's something.
הצוואר של הכנר.
Fiddler's Neck.
קח את הכנר שלך ולך לאיבוד.
Take your fiddler and go!
"הכנר המדהים ביופיו
THIS DEVASTATINGLY HANDSOME VIOLINIST
היצירה נכתבה ב -1878.בקלרנס, קרוב לז'נבה בשיתוף עם הכנר, ג'וזף קוטק שנתן לו הצעות.
It was written in 1878 in Clarens, close to Geneve in collaboration with violinist Joseph Kotek, who gave him suggestions on the execution of the concerto.
הכנר יהיה רעב מורעב, יגווע ברעב
This fiddle player will be hungry... famished, starved.
הכנר שפגשתי במפגש של שפת הסימנים.
The violinist I met at the meeting of Sign Language.
ובכן, לא היית מאמין איך השתנה הכנר הזה, אמרסון.
Well, you won't believe the transformation of this violinist, Emerson.
אני מכיר אותו מאז שהיה ילד.- זה לא הכנר
But he wouldn't kill nobody. I've known him since he's a kid.
ג'וזף סטאלין הוא "הכנר על הגג".
Joseph Stalin is the Fiddler on the Roof.
אני מקווה שאת זוכרת, איזה אסון יש לנו עם הכנר הראשון.
I hope you realize what a disaster we have in the first violinist.
תודה, יש לי כבר, אולי הכנר צריך?
Thanks, I have some already, perhaps Skripach needs them.
כעת חזרת לתקופה בה היית הכנר הצעיר המבטיח ביותר בעיר, לשיא יכולותיך.
You are now back to when you were the most promising violinist your abilities.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 65. מדויק: 65. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo