הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הכרחי" לאנגלית

חפש את הכרחי ב: הגדרה מילים נרדפות
necessary
imperative
essential
mandatory
indispensable
crucial
vital
necessity
needed
required
critical

הצעות

אבל נראה שזה חלק הכרחי בחקירה.
But it seems like it's a necessary part of this investigation.
למה הייתה בנוכחות שר סגן צדק הכרחי להעביר אסיר?
Why was the presence of the vice minister of justice necessary to transfer a prisoner?
זה הכרחי שלא תנסו לתפוס אותו לבד.
It's imperative you don't try to apprehend him alone.
זה הכרחי שאיש יודע שאני כאן.
It's imperative no one know that I'm here.
הכרחי שקווי הצינורות הנותרים ייפתחו בזמן.
It's essential the remaining pipelines are open on time.
זה הכרחי לחלק הזה של הסילבוס.
It is essential to this part of the syllabus.
זה שותפות, הכרחי למאבק המהפכני.
It's a partnership, necessary for the revolutionary fight.
אינני חושבת בכנות שזה יהיה הכרחי.
I honestly don't think that's going to be necessary.
האם זה בהחלט הכרחי החתן להיות נוכח בחתונה?
Is it strictly necessary for the groom to be present at a wedding?
זה לא הכרחי, נוכל לדאוג לעצמנו
That's not necessary, we can take care of ourselves.
אם זה הכרחי, גונן עליה בגופך
If necessary, shield her from sight with your body.
אולי אתה תצליח יותר לחלץ מידע הכרחי.
Perhaps you will be more successful in extracting the necessary information.
כל זה טבעי לחלוטין וחלק הכרחי בהתפתחות האשה.
This is all a perfectly natural and necessary part of becoming a woman.
הונחנו ללות אותך, אם זה הכרחי
We've been instructed to escort you, if necessary.
עשיתי מה שהיה הכרחי תחת הנסיבות.
I did what I felt was necessary under the circumstances.
זה הכרחי לכל אלו שחשוב להם שהמשכורת
That are necessary for that all to important pay cheque.
אתה בטוח שזה חלק הכרחי של הבדיקה?
Are you sure this is a necessary part of the exam?
היה זה הכרחי לשרוף אותן ברחובות העיר?
Did you find it necessary to burn them in the streets?
עיקור הוא רוע הכרחי בעולמו של כוכב
Vasectomies are a necessary evil in the world of superstardom.
לכן, זה הכרחי שהגולגולת תתפוצץ במהלך תהליך השריפה.
Therefore, it is imperative that the skull will explode during the burning process.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2336. מדויק: 2336. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo