הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הלבנים" לאנגלית

white
underwear
lingerie
brick
white-boy
honkies
whitey
drawers
blocks

הצעות

האזורים הלבנים במפה הם אזורים מוגנים מרוחות החורף.
The white areas on this map are the places protected from the winter winds.
זה הסימנים הלבנים האלו, אתה מבין
It's these white marks, you know? Lie down.
טוב אין מצב שאתה שומר תערובת בשמים במגירת הלבנים שלך
All right, you cannot possibly tell me that you keep potpourri in your underwear drawer.
מי יעזור לי בלהבדיל באנשים הלבנים?
Who's going to help me tell white people apart?
היא נתמכת ע"י מועצת האזרחים הלבנים.
It's been endorsed by the White Citizens' Council.
היכן תחתוני הלבנים אני אביא אותם.
Where are my white pants? I'll fetch them.
תכינו את כל הלוחמים לשיגור ותקראו לכל הכוכבים הלבנים שבסביבה
Prepare all fighters for launch and call in all the White Stars in the area.
ואותי כסוחר על החופים הלבנים של קפריסין.
And me as the croupier on the white beaches of Cyprus.
"הצוקים הלבנים עולים כחומה מכונפת"
"The white cliffs rise like a winged wall."
אתה הבחירה שלנו כדובר המרכזי בטקס החלוקים הלבנים.
You are our choice as keynote speaker For the white coat ceremony.
אנחנו הבלשים הלבנים היחידים שנשארו ביחידה שלנו.
Hell, we're the only white detectives left in our division.
בושה שלילדים הלבנים יש יותר קצב מאשר לי.
It's a shame the white kids have more rhythm than me.
גם את הגרבונים הלבנים והנעלים הכחולות עם הפנינים.
The white stockings too, and the blue shoes with the pearls.
ובמוות הבחורים הלבנים עוסקים כבר שלוש שנים.
And dying's what these white boys been doing for three years.
חלומות ארוגים, חמים כמו סוודר מאחורי העננים הלבנים
Woven of dreams, warm as a sweater... beyond the white clouds...
אבל הצד החיובי שאנחנו לובשים את החלוקים הלבנים
But on the plus side, we get to wear those white coats...
שהילדים הלבנים הם אלו שעובדים קשה...
That it's the white kids who are hard workers...
כך אמר לי אחד הבחורים הלבנים.
That's what one of them white fellas tell me.
אני רוצה שתצטרף אליי לסיור בהרים הלבנים.
I want you to join me on a patrol to the White Mountains.
אדוני, אתה יוצא להרים הלבנים?
My lord, you are going to the White Mountains?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1733. מדויק: 1733. זמן שחלף: 268 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo