הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המדוברת" לאנגלית

in question
spoken
alleged
spoken-word
conversational
לא נראה שבעלת המכונית המדוברת הבחינה בכך.
The owner of the car in question didn't seem to notice.
מר הורנסטוק לאחר שראיתי את הקלטת, המדוברת
Mr. Hornstock, having now seen the video in question,
יש תרבות מסיבית סביב השפה המדוברת.
There's a massive culture around spoken language.
ובכן, אדוני, בראבו של המדוברת.
Well, sir, Bravo's spoken.
כבודו, התקרית המדוברת התרחשה תחת נסיבות מיוחדות.
Your honor, the alleged incident happened under special circumstances.
הנה קוי הרלינג"ן, הגופה המדוברת.
That there is Coy Harlingen, the stiff in question.
הסמטה המדוברת הייתה מערבית למיקום שלי.
The alley in question was just to the west of my location.
אבל זה שונה כאשר הראייה המדוברת שייכת לאדם מעבר לים.
But it's different when the evidence in question belongs to someone overseas.
אני בדרכי לביתו של מוניטין רע לראיין את הגברת המדוברת.
I'm on my way to that house of ill repute to interview the lady in question.
עכשיו צריך רק להכיר אותם לעלמה המדוברת?
Now all you need to do is introduce them to the lady in question.
שום דבר כזה לא יתאים לפגיעה המדוברת.
Nothing like that will correlate to the injury in question.
האם סבלת מחוסר שינה בעקבות תקרית הירי המדוברת?
Have you been experiencing any lack of sleep from the shooting in question?
חשבתי על שם הספינה המדוברת היתה השפעה.
I thought the name of the ship in question was the Influence.
והשיר הבא מוקדש לנערה הנערה המדוברת...
This next song is going out to that young lady in question...
אני בטי אן ווטרס, והראיה המדוברת היא מהמשפט של אחי.
I'm Betty Anne the evidence in question is from my brother's trial.
רק שתדע, האישה המדוברת היא חברה טובה שלנו.
Just so you understand, the lady in question... is a real good friend of ours.
",ישנה ודאות של 999% שהילדה המדוברת"
"There is a 99.9% certainty that the child in question,"
קיבלתי מידע שלפיו התקרית המדוברת קשורה לאחת החקירות הפעילות של מישהו מהצוות שלי.
I received information that the incident in question was connected to one of my team's ongoing investigations.
סווהילי היא שפה המדוברת על ידי בערך 50 מיליון אנשים במערב אפריקה.
Swahili is spoken by about 50 million people in East Africa.
כעת, שחקנים, שחזרו את התקרית המדוברת.
Now, players, recreate the incident in question.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 130. מדויק: 130. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo