הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המוזיקליים" לאנגלית

musical
מספרים הם התווים המוזיקליים איתם נכתבת סימפוניית היקום.
Numbers are the musical notes with which the symphony of the universe is written.
אף אחד לא סיפר לאורחים, המוזיקליים שטרייסי באפריקה
Well, nobody told the musical guest that Tracy is in Africa.
בטח ראיתם בערוץ הקניות את הצופרים המוזיקליים שלנו?
Y'all seen the infomercials for our musical car horns?
עכשיו המטרה של סמיול היא ליצור דברים מוזיקליים ניידים ומביעים, ואחד הכלים המוזיקליים הראשונים שיצרנו נקרא אוקרינה.
Now Smule's mission is to create expressive, mobile music things, and one of the first musical instruments we created is called Ocarina.
והיום ברצוני להראות לכם את אחד מאותם התווים המוזיקליים, מספר כה יפה, כה חזק, אני חושב שהוא ידהים אתכם.
And today, I want to show you one of those musical notes, a number so beautiful, so massive, I think it will blow your mind.
אף אחד לא סיפר לאורחים המוזיקליים שטרייסי באפריקה, אז כל הכלים שלהם נשלחו לכאן, למרות שאין שום תכנית.
Well, nobody told the musical guest that Tracy's in Africa, so all their instruments got delivered even though there's no show.
חמשת הפשעים המוזיקליים שבוצעו על ידי סטיבי וונדר '90- בשנות ה -80' וה
Top Five Musical Crimes Perpetrated by Stevie Wonder in the '80s and '90s.
הם עוזרים לי לתכנן את כל היצירה, ואז החלק הקשה הוא למלא אותה עם כל הרעיונות המוזיקליים, מפני שאז צריך לחשוב.
They help me plan out the whole piece, and then the hard part is filling it in with musical ideas, because then you have to think.
זה ריצה את ההורים שלי, שלא התלהבו מהכסאות המוזיקליים של בתי הספר למשפטים.
It bought a lot of goodwill with my parents, who were less than thrilled with my game of musical law schools.
התווים המוזיקליים בשפתי הם סי, די, אי, אף, ג'י, איי ו-בי.
In my language, the musical notes are c, d, e, f, g, a, and b.
והייתי רוצה לגעת בהם, אז, טוסט לאור העובדה שאני מקדיש לך שבוע, מהחיים המוזיקליים שלי
So, Cheesus, considering that I've dedicated a week of my musical life to you,
המקום בו המלצרים המוזיקליים שלנו מחזירים לחיים את היצורים הכי מבעיתים בעולם בזמן שהם מגישים מטעמים וקוקטיילים, כמו מקלות מפלצתיים ויין מפחיד.
Where our musical waiters bring to life the world's most gruesome monsters while serving tasty apps and signature cocktails, like monsterella sticks and scary wine.
הישענו לאחור ותהנו מהעיצובים המוזיקליים של טימותי גרין!
Sit back and enjoy the musical stylings of Timothy Green!
שמעתי שהיא רוצה את כל הקטעים המוזיקליים.
I heard she wants all new musical numbers.
רציתי לומר שאת תמיד ממש טובה בביצועים המוזיקליים שלי.
I wanted to say you're always so good in my musical numbers.
שמעתי שהבחורות מטורפות על הטיפוסים המוזיקליים, נכון?
I hear the ladies go crazy for the music types.
ותיקי הטיול המוזיקליים האלו גם לא רעים.
And these musical garment bags aren't bad either.
מהחיים המוזיקליים שלי, אני מקווה שתוכל לענות לתפילותיי.
I hope you can see it in your heart to answer my prayers.
חלק מהקטעים האהובים עליי בסדרה במהלך השנים היו הקטעים המוזיקליים.
You know, some of my favorite moments on Family Guy over the years have been the musical numbers.
אז אם הם מעיפים את הקטעים המוזיקליים שלה, מה יקרה לנו?
So if they're axing her musical numbers, what happens to us?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 143. מדויק: 34. זמן שחלף: 191 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo