הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המום" לאנגלית

ראה גם: קצת המום
חפש את המום ב: הגדרה מילים נרדפות
shocked
overwhelmed
stunned
amazed
dazed
speechless
appalled
astonished
baffled
astounded
dazzled
dumbfounded
bewildered
thunderstruck
shock
floored

הצעות

33
אבל הייתי המום לגמרי כשגיליתי שהוא היה מאורס למריסה.
But I was completely shocked when I found out he was engaged to Marisa.
אני המום שבחור מלומד כמוך לועג לנמוכים.
Shocked a Harvard guy like you is mocking the vertically challenged.
זה לא כמו שאני בדיוק המום עם האפשרויות.
Relax. It's not like I'm exactly overwhelmed with the possibilities.
היה המום כמו המשמר הלאומי הובאה.
have been overwhelmed as the National Guard has been brought in.
כי ראיתי את כל הפרצופים האלה והייתי המום
Because I saw all these faces, And I was stunned.
כל העולם יביט בי ויהיה המום.
The whole world will look at me and be stunned.
המום הייתי לקבל בקשה כזו מעצמך.
Shocked I was to receive such a request from yourself.
ואני לא יותר המום לראות אדם רמאי
And I am no more shocked To see a man deceitful
הייתי המום לחלוטין כשהיא נכנסה בדלת.
I was totally shocked when she walked in the door.
ידעתי שאתה המום וטרוד עם הבמה.
I knew you were overwhelmed and preoccupied with the stage.
הוא היה המום ולא מידיעה, אלא מספק.
He was overwhelmed not with conviction, but by doubt.
אמרתי המום מר לנדרס לא קלסטרפובי.
I said shocked, Mr... Landers.
אהיה המום אם נדבקת, גיימס.
I'd be shocked if you had it, James.
אבל אתה אמרת לתקשורת שאתה המום מהתדרוך.
Look, you told the press you were shocked by the briefing.
אני המום לראות אותך כל כך מוקדם
I'm shocked to see you in so early.
טוב, כמו רובכם אני המום ומזועזע ממה שקרה!
Well, like the rest of you, I am shocked and appalled at what happened!
האם אתה חושב שאני המום בקלות?
Do you think I'm easily shocked?
אז אני הזדקפתי והצדעתי קפטן הצבא מאוד המום ואמרתי,
So I stood up straight and I saluted the very shocked army captain and said,
טוב, אל תיראה המום כל כך
Well, don't look so shocked.
מר דונגי, אני המום מהרשלנות ומחוסר הכשירות.
Mr.donaghy, I am overwhelmed by the negligence and incompetence.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 857. מדויק: 857. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo