הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המומחית" לאנגלית

חפש את המומחית ב: הגדרה מילים נרדפות
specialist
you're the expert
experts
the master
ace
אבל אני חייבת לציין שאני המומחית האמיתית.
But the real master, I have to say, is me.
אתה יודע שהייתי המומחית המקומית בקשר אלייך מאז?
Do you know I've been the local authority on you ever since?
הלכתי מייד לתביעה וקיבלתי עבודה כעדה המומחית שלהם.
I immediately went to the prosecution and got a job as their expert witness.
תעזרי לי בזה, מכיוון שאת המומחית.
Help me out on this, since you're the expert.
נערת כרטיס האשראי המומחית שלי עובדת על כך.
I have my ace credit-card girl working on it.
סקאלי, את המומחית הרפואית ואת אומרת שהתאומים יכולים להתנתק?.
Scully, you're the medical expert and you say the twin can disengage.
ולבסוף, אציג בפניך את המומחית שלנו לפסיכולוגיה
And finally, we have our psychology expert. Where's Lisa?
תן לה לבלוע, היא המומחית.
Let her suck it up... she's the expert.
וחוץ מזה, אני המומחית שלנו בענייני החליפות.
And besides, I'm our expert on the suits.
חשבתי שאזמן את המומחית שתעזור לנו עם המצלמה.
Thought I would call in the expert and help us with the camera.
לחוות הדעת הרפואית המומחית שלך יכל רוברטס לזייף את הוידאו?
In your expert medical opinion, could Roberts have faked that video?
את המומחית המקומית, לפתרון דברים אחרי שלגמרי הורסים אותם.
You are the resident expert on making things better after royally screwing them up.
המומחית שלנו היא נדיה בראזני, אנליסטית בכירה ב
Our expert is Nadia Barazani, chief analyst with Kredit Syd.
אני לא יודעת דבר על אחיות והיא המומחית הגדולה.
Now, I don't know anything about sisters, and she's the big expert.
חשבתי שאביא אותם לכאן, כי את המומחית.
I thought I'd bring them in here since you're the expert.
עכשיו את המומחית שיודעת מה אני רוצה.
Now you're the expert in what I want.
אחרי הכל, את המומחית שלנו לעצמים.
You are, after all, our artifacts expert.
סו לין צריכה ללכת - היא המומחית.
Soo Lin should go - she's the expert.
האם היית רוצה להיות המומחית לטלפונים?
Would you like to be the specialist in telephones?
אני אשמח להכיר את המומחית לעופות.
I'd like to meet this chicken expert.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 180. מדויק: 180. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo