הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המורים" לאנגלית

teachers
teacher's lounge
the Moors
tutors
instructors
faculty
staff
mentors
professors

הצעות

האם כל שאר המורים משתתפים במאמץ הזה?
Do all the other teachers put in this much extra effort?
המורים כבר מתרשמים ממך אז קח הפסקה.
Teachers are already impressed with you, so take a break.
ראיתי את יורת ההליכה לחדר המורים.
I saw the shooter walk into the teacher's lounge.
ספרד פנתה נגד האנשים שלי, המורים.
Spain has turned against my people, the Moors.
אתה יודע איך קראו המורים לגרנדה כאשר הם מצאו אותה?
Do you know what the Moors called Granada when they founded it?
כשרק התחלתי הייתי מאד עצבנית על המורים הללו.
When I first started, I would get so mad at those teachers.
הוא גמד ואת אחד המורים שלי.
He's a gnome, and one of my teachers.
אנשים הציקו לי כל הזמן אפילו המורים.
People used to mess with me all the time, even teachers.
המורים הטובים ביותר, לא נותנים תשובות.
Look, the best teachers don't give you the answers.
אתם יכולים ללכת לביה"ס המקומי ולהתייעץ עם המורים.
You can walk up to your local school and consult with the teachers.
לא אכפת לי מה 10 המורים הקודמים אמרו
I don't care what her last ten teachers said.
המורים לא יודעים מה לעשות איתו...
Teachers don't know what to do with him.
המורים שלי תמיד מצפה הרבה אזכורים והערות שוליות.
My teachers always expect a lot of references and footnotes.
ומוצאת את עצמי חושבת על אחד המורים שלי.
And here I am thinking about one of my teachers.
המורים שלי, אומרים שאני נראה מקסיקני
My teachers, they say I look like mexican.
ניקומב, אתה חייב לערב את המורים בזה?
Nikumbh, did you have to include the teachers in this?
מאות הורים התקשרו, מודאגים בנושא המורים.
Hundreds of parents have called, concerned about teachers.
המורים יכולים לנצח את התלמידים בקוריאה?
Can teachers beat students up in Korea?
זה מר בנסמן אחד המורים שלי.
That's Mr. Bensman... One of my grade-school teachers.
הוא היה הראשון לכל נשיאי איגוד המורים
He was the FDR of teachers union presidents.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1270. מדויק: 1270. זמן שחלף: 208 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo