הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המושלמת" לאנגלית

הצעות

ונכון שהחצר הזו היא החצר המושלמת לאירוח?
And isn't this backyard not the ultimate in family entertaining?
זאת המציאות המושלמת שלך ואני אפילו לא חלק ממנה.
It's your ideal reality, and I'm not even a part of it.
אני חושבת שזה יטפל בך בצורה המושלמת.
I think this should take care of you perfectly.
אלכס דופריי זו הבחירה המושלמת לפנים החדשות של הקמפיין.
Alex Dupre is the perfect choice to be the face of the new campaign.
אני מצאתי את האדמה המושלמת לשאנון ולי.
I found the perfect piece of land for Shannon and me.
אבל ללילה אחד בלבד אני החברה המושלמת.
But for one night only, I am the perfect girlfriend.
ככה אנחנו הולכים למצוא הלוויה המושלמת שלך.
That's how we're going to find your perfect companion.
ועכשיו יצרתי את ההזדמנות המושלמת לפתות אותו.
And now I have created the perfect opportunity to seduce him.
המתנה המושלמת לבחור שיש לו הכל!
The perfect gift for the guy who's got everything!
זהנקודת העצירה המושלמת בין לונדון לאינברנס.
It's the perfect stopping point between London and Inverness.
פשוט תפסיקי לדאוג לגבי היותך בתו המושלמת.
Look, just, you know, stop worrying about being his perfect daughter.
הליבה של השמש היא הקדירה המושלמת להיתוך גרעיני.
The core of the Sun is the perfect coaler for nuclear fusion.
תראו את העמידה המושלמת של מרמדיוק.
Look at the perfect position here, Marmaduke in the barrel.
ההזדמנות המושלמת ללמד אותך לקח אחד, אחרון בצניעות
The perfect opportunity to teach you one last lesson in humility, but no.
החדר הוא הסביבה המושלמת בשבילו לגדול.
Your room is the perfect environment for it to grow.
אנחנו חייבים להשיג להייד, את המתנה המושלמת.
We ought to get Hyde, like, the perfect Hyde gift.
מאחר וטאשה ואני היינו באותה הכנסייה היא הייתה הבחירה המושלמת.
Since tasha and I went to the same church, she was the perfect choice.
בפעם הראשונה אינך רק השושבינה המושלמת.
For the first time, you not The perfect bruidsmeisje.
אני יודעת שזאת לא הנקמה המושלמת שלך.
Look, I know that this is not your perfect revenge.
אתה באמת חושב שזאת העבודה המושלמת בשבילך?
I mean, you really think this is the perfect job for you?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1586. מדויק: 1586. זמן שחלף: 276 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo