הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המיועדים" לאנגלית

intended
designed to
Tributes
designated
destined for
targeted
customer-facing
member
dedicated
פשוט קשה לדעת מי הקורבנות המיועדים של החשוד.
It's just hard to know who the unsub's intended victims are.
לא נמצאה כתובת דואר אלקטרוני עבור אחד או יותר מנמעני הדואר האלקטרוני המיועדים.
There was no e-mail address found for one or more of the intended e-mail recipients.
העוצמה של המחשב השולחני Studio XPS מתעוררת לחיים הודות לתכנון מתקדם ולתכונות חדשניות המיועדים לשפר את החוויה הכללית שלך.
The strength of the Studio XPS desktop is brought to life with advanced design and state-of-the-art features designed to enhance your overall experience.
"חידושים המיועדים להביא את ביצועי המיחשוב למקסימום"
"Innovations designed to maximise computing performance."
נותני החסות רואים עכשיו את המיועדים לראשונה.
And the sponsors get to see the Tributes for the first time.
קודם-כול, לא להתקוטט עם המיועדים האחרים.
First, no fighting with the other Tributes.
ההודעה שלך לא הגיעה לחלק מהנמענים המיועדים או לכולם.
Your message did not reach some or all of the intended recipients.
ציון הפניה למידע נוסף ביחס לתנאי ההדפסה המיועדים.
Indicates a pointer to more information on the intended printing condition.
אולי שניים מהקורבנות המיועדים לא הופיעו?.
Maybe two of the intended victims were no-shows.
בחר מתוך מבחר רחב של מוצרים המיועדים לסייע לך להפיק את המרב מחוויית המחשוב שלך.
Select from a wide range of products designed to help you get the most from your PC experience.
הגדרה זו כוללת הגדרות שיטוח המתאימות למסמכים מורכבים המיועדים לפלט ברזולוציה גבוהה.
This preset contains flattener settings appropriate for complex documents intended for high-resolution output.
לאחר מכן, הוסף את האלגוריתמים של Waves, המיועדים לספק טווח דינמי, תגובת תדר ודימות טובים יותר, עם שקיפות מרבית, בהירות וצליל טבעי.
Then, layer in the Waves algorithms, designed to deliver better dynamic range, frequency response and imaging, with maximum transparency, clarity and natural sound.
שירותי ProSupport לניידות של Dell מספקים פתרונות המיועדים לאפשר לך לקצר את זמן השבתת המערכת, להגן על ההשקעה שלך ולהבטיח שהנתונים שלך הם שלך בלבד.
Dell ProSupport Mobility Services offer solutions designed to allow you to minimise downtime, protect your investment, and ensure your data is yours and yours alone.
לא משחק מלים המיועדים, אני מניח.
No pun intended, I guess.
לאף אחד מהנמענים המיועדים אין מספר טלפון נייד השמור בפרופיל שלהם. הצג פרופילים בצורה אינדיבידואלית כדי להוסיף מספר.
None of the intended recipients has a mobile phone number saved in their profile. Please view profiles individually to add a number.
באמצעות מגוון רחב של שרתים ומוצרי אחסון המיועדים לספק ביצועי וירטואליזציה אופטימליים ומאושרים לשימוש עם טכנולוגיית הווירטואליזציה של Microsoft, גלה את הרכיבים של פתרונות HyperV של Dell
With a broad range of servers and storage products designed to deliver optimal virtualization performance and certified with Microsoft virtualization technology, Explore the components of Dell's HyperV solutions
היצע השרתים של Dell כולל דגמים המיועדים לפתרונות וירטואליזציה.
Dell? s server portfolio includes models designed for virtualization solutions.
שירותי Dell המיועדים לפריסה ולתמיכה מהירות באתרים מרוחקים:
Dell Services designed for easy deployment and support at remote locations:
ב - Illustrator ניתן ליצור מסמכים המיועדים למגוון סוגי פלט.
In Illustrator, you can create documents destined for many different types of output.
שתוכנן לתמוך במעבדים רבי-עוצמה המיועדים להגביר מהירויות ולהגדיל רוחב פס.
is engineered to support powerful processors that are designed to bring you faster speeds and higher bandwidths.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 213. מדויק: 213. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo