הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המימד" לאנגלית

dimension
3-d
instantiation
זה רעיון שאנו צופים את העולם עם המימד הנוסף הזה.
This is an idea that we view the world with this additional dimension.
אם אלה יתנגשו עוד פעם, המימד שלנו גמור!
If those two collide one more time - our dimension is through!
אפשר לשנות את המימד ולצפות בהם מתקשרים עם חרקים.
We can change dimension to watch them interacting with insects.
היא שואבת את המימד הרביעי שיוצרת חור תולעת חסר חיכוך.
It sucks in fourth dimension, creating a friction-less wormhole.
תתחיל לדבר, על המימד שלי?
Start talking, About my dimension?
האמנו שיכלנו להתעלות מעל המימד הזה שאנחנו שייכים למישור אחר, נעלה יותר
We believed we could transcend this dimension... that we belonged to another higher plane.
ובכן, את המימד הפנימי של הצמח היא כ 65,000 מטרים רבועים.
Well, the interior dimension of the plant is approximately 65,000 square feet.
לא הרבה אנשים יודעים את זה אבל הצד השני הוא רק תשעים ס"מ מעל המימד שלנו
Not many people know this, but the other side is just 90 centimeters above our dimension.
אני לא מניח שאנחנו יודעים איך נראה המימד האחר הזה?
Do we know what this dimension is like?
זה, אם לא שמתם לב, המימד שלי!
This, if you haven't been paying attention, is my dimension!
אם רק תגלה לי את המשוואה הזו סוף-סוף המימד שלך יהיה חופשי!
Listen, Ford, if you just tell me that equation, finally your dimension will be free!
זה, אם לא הבחנתם בזה, הוא המימד שלי!
This, if you haven't been paying attention, is my dimension!
המצאתי שער בין כוכבי שיאפשר לנו לצאת למסע אל המימד שלהם.
I have invented a Stargate device that will allow us to travel to their dimension.
אנחנו נכנס לתוך המימד השלישי והיתה התקדמות אדירה, תוך מספר שנים מועט, בבנייה מוצלחת של מעגלים מולקולריים תלת-מימדיים.
We will go into the third dimension and there's been tremendous progress, just in the last few years, of getting three-dimensional, self-organizing molecular circuits to work.
לא אוכל לעזוב את המימד הזה עד שמישהו אחר יענוד את השרשרת ויקח את מקומי.
Can't leave this dimension unless someone else puts on the necklace, takes my place.
אני דואג שהמסרים האלה רלוונטיים למקום בו אני מצייר אבל יש להם את המימד האוניברסלי הזה, כך שכל אחד מסביב לעולם יוכל להתחבר אליהם.
I make sure those messages are relevant to the place where I am painting but have this universal dimension, so anybody around the world can relate to it.
כן זאת אומרת אם זה לא נותן הסיפור שלי המימד האישי, אני פשוט, אני לא יודע מה יהיה.
I mean if this doesn't give my story a personal dimension, I just- I don't know what will.
לא יכולתי לחזות את זה כאשר רציתי לצייר צל, אני אחלץ החוצה את כל המימד האחר, שאגרום לו לקרוס, שאני אקח ציור ואעשה אותו חבר שלי ואז אני אחזיר אותו לציור.
I couldn't have foreseen that when I wanted to paint a shadow, I would pull out this whole other dimension, that I would collapse it, that I would take a painting and make it my friend and then bring him back to a painting.
סיימתי עם המימד הזה
I am done with this dimension.
חכה, זה לא המימד שלנו
Wait, that's not our dimension.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 110. מדויק: 110. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo