הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המיניות" לאנגלית

sexuality
sexiness
sexual
sexting
וזה צד מרתק של המיניות האנושית.
So it's a very interesting aspect of human sexuality.
הן לא יפנימו רעיונות בעייתיים ביותר על מיסחור המיניות בחברה שלנו.
They won't internalize deeply problematic notions about the commodification of sexuality in today's society.
זה נעשה מדריך לאומי בנושא ההטרדות המיניות.
This has become a national teacher on the issue of sexual harassment.
היו קשורים לנטיות המיניות של המבקרים בו.
HAD ANYTHING TO DO WITH THE SEXUAL ORIENTATION OF ITS PATRONS.
אולי זה היה לאחר התקיפות המיניות בוונקובר.
Maybe that was after the sexual assaults in Vancouver.
המיניות נחלשה בוודאי משום שאיננו צריכים יותר להוליד.
Sexuality declined probably because we no longer needed to procreate.
אין בכוונתי להתנצל על נטיותיי המיניות, מיס קראוס.
I won't apologize for my sexual proclivities, Ms. Krause.
על-פי חוק, הבעלים לא יכולים לפטר אותך על-סמך נטיותך המיניות.
By law, the owners cannot fire you based on sexual orientation.
אני רק מביע שלי המיניות באופן בריא.
I was just expressing my sexuality in a healthy manner.
לינה העז מחוץ לנורמות המיניות של תרבותה.
Lina ventured outside the sexual norms of her culture.
לא הייתה בעיה של משיכה או של טבע המיניות.
There were no problems of a seductive or sexual nature.
כלומר, היכולות המיניות שלי אגדיות ברחבי מדינות האגם הגדול.
I mean, my sexual prowess is legendary throughout the Great Lake states.
סליחה למה שלא נחקור את המיניות שלנו?
Sorry. Why don't we explore our sexuality?
אני יודע שהוא היה מבולבל לגבי העדפותיו המיניות.
I know he was confused about his sexual orientation.
השותפה שלי ואני רק דנים נטיותיו המיניות.
My roommate and I are just discussing his sexual proclivities.
אין לי שום עניינים עם המיניות שלי
I don't have any issues with my sexuality.
אתה צריך לשלוט, בתגובות המיניות שלך
You need to stifle your sexual response.
המיניות חסרת המוסר המערבית שלכם לא תעבוד עלינו.
Your immoral Western sexuality will not work on us.
אני התבדחתי לגבי טובות ההנאה המיניות.
I was joking about the sexual favors.
בגדים אינו חשוב המיניות של מישהו.
Clothes don't signify someone's sexuality.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 486. מדויק: 486. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo