הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המסיכה" לאנגלית

mask clipping
MirrorMask
masked
masking
בחרו אזורים בתמונה לפני יצירת הערוץ ליצירת המסיכה.
Select areas of the image before you create the channel for the mask.
להפעלת המסיכה מחדש, הקישו Shift ולחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן החכם שנית.
To re-enable the mask, Shift-click the Smart Filter mask thumbnail again.
שכבות הצורה ונתיבי המסיכה שלה (מסיכות וקטוריות) ב - Adobe Photoshop הם סוגים של צורות מורכבות.
The shape layers and layer clipping paths (vector masks) in Adobe Photoshop are types of compound shapes.
החילו קו ומילוי על נתיב המסיכה.
Apply a fill and stroke to a clipping path.
למה את לובשת גלימה ואת המסיכה הזאת?
Why are you wearing the driver's cloak and that mask?
המסיכה הזו נעלמה מאז שנהרגה הבחורה ההיא.
This mask has been missing ever since that girl got killed.
ניתן לערוך עצם מסיכה לשינוי הצורה או השקיפות של המסיכה.
You can edit a masking object to change the shape or transparency of the mask.
ניתן לערוך את המסיכה בעזרת כל אחד מכלי העריכה וטכניקות העריכה של Illustrator.
Use any of the Illustrator editing tools and techniques to edit the mask.
לבחירת כל נתיבי המסיכה במסמך, בטלו את הבחירה בכל הגרפיקה.
To select all clipping paths in a document, deselect all artwork.
ציון ערך הפיקסל הכהה ביותר שיגדיר את נתיב המסיכה שנוצר.
Specifies the darkest pixel value that will define the resulting clipping path.
הקטנת ערך הסיבולת דומה להידוק נתיב המסיכה סביב הבדלים קטנים יותר בערך הבהירות.
Decreasing the Tolerance value is like tightening the clipping path around smaller variations in value.
החלפה בין האזורים הגלויים למוסתרים, על-ידי התחלת נתיב המסיכה בגוונים הכהים ביותר.
Switches the visible and hidden areas, by starting the clipping path with the darkest tones.
מפיק את הגבול מנתיב המסיכה של התמונה שיובאה.
Generates the boundary from the imported image's clipping path.
הצגת הבחירה, המסיכה או השקיפות בתמונת המקור.
Shows the selection, mask, or transparency in the original image.
המסיכה המהירה מופיעה ככיסוי צבעוני עם אטימות הניתנת להתאמה.
The Quick Mask appears as a colored overlay with adjustable opacity.
לאחר מכן בחרו בתמונה ובשכבה הכוללת את המסיכה.
Then choose the image and layer containing the mask.
בחירה מקורית ומצב 'מסיכה מהירה' עם ירוק כצבע המסיכה
Original selection and Quick Mask mode with green chosen as mask color
לאחר מכן צבעו על הערוץ לעידון המסיכה.
Then paint on the channel to refine the mask.
הוספת רסטר למילוי של שכבת צורה, והשארת המסיכה הווקטורית.
Rasterizes the fill of a shape layer, leaving the vector mask.
להצגת חלקים מהמסנן, צבעו את המסיכה בלבן.
To show portions of the filter, paint the mask with white.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 644. מדויק: 644. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo