הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המעצר" לאנגלית

arrest holding bust jail collar custody
booking
prison
warrant
incarceration
being arrested
internment
lockup detention center
arresting

הצעות

68
54
סמל מילנר, אתה ביצעת את המעצר
Sergeant Milner, you made the arrest? I did.
כי מאז המעצר של טי-ג'יי הוא טרוד ומרוחק.
Because ever since T.J.'s arrest, he's been preoccupied and distant.
הספק לא הולך להתקרב לבית הספר אחרי המעצר היום.
The supplier is not going to come anywhere near school after that bust today.
המעצר האחרון היה לפני, שבעה שבועות
Last arrest, seven weeks ago, charges were dropped.
זכותי לבצע את המעצר בכל אמצעי שנדרש...
I have a right to effect this arrest by whatever means necessary.
למצוא נציג ממשלתי שהורה על המעצר והעינוי.
To finding a governmental official who ordered Danny's arrest and torture.
אין לנו ראיות מהדירה שבה בוצע המעצר...
We have no evidence from the apartment where the arrest was made...
ובדו"ח המעצר נכתב שהיא נשאה 225 גרם.
And the arrest report said that she was carrying eight ounces.
ידידי, המעצר שלך לא כתוב בעיתון
My friend, your arrest has made the paper.
למעשה, המעצר שלו הפך אותו לפופולרי יותר?.
If anything, his arrest has made him more popular.
אתה רוצה שגם אבצע את המעצר?
You want me to make the arrest too?
תבטל את המעצר של מר סאמפט.
Void the arrest on Mr. Sampat.
אנחנו הגענו בזמן כדי לעשות את המעצר שלנו.
We got here in time to make our arrest.
ונראה כדי להראות לך הקלטת המעצר על הטלפון הסלולרי שלך.
And it appears to show you recording the arrest on your cell phone.
הדיקן וולטרס, שיש לנו צו המעצר שלך למעכב תביעה.
Dean Walters, we have a warrant for your arrest for hindering prosecution.
אחרי המעצר שלכם בוינה, אתם מופיעים במערכת.
After your arrest in Vienna, you're in the system.
סביליה מוכנה להגיש את צו המעצר על המורה.
Sevilla is ready to file the arrest warrant on the teacher.
המעצר של גרייסון היה ידיעה מרעישה.
Grayson's arrest was a big story.
זה נוגע לצו המעצר של ג"ק?
Is this about the arrest order for Jack?
בדיוק מסיימת את ההערות שלי בדוח המעצר.
Just finishing off my notes for the arrest report.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1553. מדויק: 1553. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo