הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המקלט" לאנגלית

sanctuary
receiver
asylum
safe house
transceiver
hideaway
shelter refuge
haven
bunker
אם סקנדל המקלט יתפוצץ החוצה, כולנו ניהרס.
If this sanctuary scandal blows up, - we could all go down.
ולהפוך את המקלט היחיד שלי לצינוק כושר.
And to turn my only sanctuary into a fitness dungeon.
חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
מצאתי את המקלט של השלט ההוא.
I found the receiver to that remote conol.
אבל עליך להבין המקלט לא יאושר בין לילה.
But you have to understand, asylum will not be granted overnight.
הסכמנו להרשות למבקשי המקלט לעבוד אחרי ששה חודשים.
We agreed to allow asylum seekers to work after six months.
עכשיו, תראה, המקלט שלה עובד
Now, see, her receiver's working.
אך החיים במקום המקלט הזה גובים מחיר.
But living in this sanctuary comes with a cost.
המקלט שהיא משדרת אליו יכול להיות בכל מקום בבניין.
Receiver it's paired with could be anywhere in the building.
שתי אניות של המקלט מנוטרלות במים.
Two Sanctuary ships dead in the water.
בספריה, שקדתי על כתב-הזכויות של המקלט.
In the library, boning up on the Sanctuary charter.
לא היה לנו זמן לבדוק את המקלט החדש והיפה שלנו
We didn't have time to test our beautiful new receiver
נצטרך להחליף את מערך המקלט כולו.
We'll have to replace the entire receiver array.
הו ג'ינטאו הפסיד את המקלט הזה בטורניר מה-ג'ונג.
Hu Jintao lost this sanctuary to me in a mah-jongg tournament.
אתה אומר שהפריצה מגיעה מתוך המקלט?
Are you saying that the breach is coming from inside the Sanctuary?
חשבתי על המקלט הזה שפשטנו אליו.
I've been thinking about that safe house we hit.
עלינו לדעת למי סיפרת על המקלט.
We need to know who you've told about the Sanctuary.
השלישיה השתמשו באותו המקלט בכדי לבחון אותו
The triad has been using that shelter as a testing facility.
כי המיסיונים הם המקלט האחרון שנשאר לגוארני.
Because the Missions are the only sanctuary left for the Guarani.
המינוי שלך כראש המקלט של ניו-יורק בוטל.
Your position as head of the New York Sanctuary has been rescinded.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 651. מדויק: 651. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo