הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המראה" לאנגלית

חפש את המראה ב: הגדרה מילים נרדפות
mirror
look
appearance
sight
showing
takeoff
image
view
looking glass
liftoff
lift-off
scene
take-off
vision
that shows
take off

הצעות

לעמוד מול המראה ולהתאמן איך לומר לך.
stand in front of the mirror practicing how to tell you.
אני עדיין רוקדת וחולמת אל מול המראה.
I'm still dancing and dreaming in front of that mirror.
בחר תבנית כדי לקבוע את המראה של ערכי ממקד בודדים ב - Web Part.
Choose a template to control the look of individual refiner values in the Web Part.
הייתי רוצה לראות את המראה הכללי שלך.
I'd like to see, well, your general look.
האפשרויות שהגדרת עבור המראה של תבניות קיבוץ ב - Project Web Access לא נשמרו. אם תעבור לדף אחר, ההגדרות יימחקו.
The options you set for the appearance of grouping formats in Project Web Access have not been saved. If you go to another page, the settings will be deleted.
כשיוצרים רכיבי AP Div, יש לבדוק לעתים קרובות את המראה שלהם בדפדפנים שונים במהלך העיצוב.
When you create nested AP Divs, check their appearance in various browsers frequently during the design process.
משנה את הנתיבים ב - AutoCAD כדי לשמור על המראה המקורי, במקרה הצורך.
Changes the paths in AutoCAD to maintain the original appearance, if necessary.
השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על המראה החזותי של כתב בכל נגני Flash.
Use this option to preserve the visual appearance of type in all Flash players.
הגדרות 'העדפות' מציינות את המראה וההתנהגות ההתחלתיים של תכונות InCopy מסוימות.
Preference settings specify the initial appearance and behavior of certain InCopy features.
הגדרות High משפרות את המראה של הסרטונים.
High settings improve the appearance of movies.
ההיפר-קישור נוצר בעזרת הגדרות המראה האחרונות.
The hyperlink is created using the most recent appearance settings.
המראה של החתימה תלוי באפשרויות שנבחרו.
The appearance of the signature depends on options you choose.
הפחתת המראה המשונן של תמונה ברזולוציה נמוכה באמצעות ביצוע אוטומטי של דגימת הוספה חוזרת במהלך ההדפסה (במדפסות PostScript).
Reduces the jagged appearance of a low-resolution image by automatically resampling up while printing (on PostScript printers).
אולי היו אנשים שהציבו את המראה ההיא.
Maybe it was the people who put in that mirror thing.
מושבעת המראה שלו עדיין ניתק על התמרור
His mirror juror's still hung up on the road sign.
אני מצטער לא, המראה שלך אינו אביבי
I'm sorry. No, your look is not spring.
יכול להיות שהיא-מצאה דרך לעבור את המראה?
Could she have found a way to go through the mirror?
המראה האפלה לתוך המלחמה הפנימית שלך?
No... the dark mirror to your own war within?
להרים המראה ולהראות לנו מי אתה.
Hold up a mirror and show us who you are.
אני רואה שאיני היצור היחיד בעל המראה חדש.
I see I'm not the only creature with a new look.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4295. מדויק: 4295. זמן שחלף: 183 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo