הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המרשלים" לאנגלית

marshals
the Marshal service
marshall

הצעות

מה זו התקרית הזו עם ארבעת סגני המרשלים?
What's this about an incident with four deputy Marshals?
הבחור הזה שלח את המרשלים לכאן כדי להעביר את המאיור?
This guy sent those marshals down here to transport the mayor?
ג'יימס טורפ אישר שהוא נשאר בבית המרשלים אתמול בלילה.
James Thorpe confirmed he stayed at the Marshall's last night.
מיץ', אני לואיס קולמן ממשרד המרשלים האמריקאי.
Mitch, I'm Louis Coleman with the US Marshall's office.
המרשלים הללו יקחו אותך בחזרה למפקדה.
These marshals will take you back to headquarters.
גם המרשלים שום חוק מכל סוג.
Neither marshals no law of any kind.
תאמר לי שכבר חשבת מה אנחנו עושים לגבי המרשלים האלו.
Tell me you've figured out what we're doing about these Marshals.
זה נותן זמן המדויק הטנדר והמסלול את המרשלים הולכים.
It gives the exact pickup time and the route the marshals are going to.
המרשלים ינקה את הרצפה ולתת לך שני קצת פרטיות.
Marshals will clear the floor and give you two some privacy.
עם שני המרשלים הפדרליים וההובלה שלהם.
With two Federal Marshals and their transport.
בכמה היא שיחדה אותך להוריד את שני המרשלים האלו?
How much she pay you to off those two marshals?
המרשלים יכולים לדחוף את המכוניות של הדרך במידת צורך, מה שאומר
Marshals can push cars out of the way if needed, which means
לפי המרשלים הוא חבר של כבוד בתוכנית להגנת עדים.
Well, according to the marshals, he's a proud member of the Witness Protection Program.
המרשלים באים, ולוקחים ממני הכל!
Marshals come in, they took everything from me!
המשרד שלי מנהל חקירה על המרשלים האלו.
My office is conducting an investigation Into those marshals.
יכול להיות המרשלים לשים עין עליי.
Could be marshals keeping an eye on me.
המרשלים אמרו הם כיסו כ -60% מהחדרים המחוברים לאוורור.
Marshals said they covered about 60% of the rooms connected to the air vent.
ובכן, מצאו את זה המרשלים בחצר הפעילות הגופנית.
Well, marshals found this in the exercise yard.
הוא פרץ למסד הנתונים של המרשלים וניתב מחדש את ההסעה.
He hacked into the marshals' database and rerouted the transport.
שלושים ושבע השנים, המרשלים כבר עושה אבטחת עדים.
37 years the marshals have been doing witness security.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 289. מדויק: 289. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo