הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "המתנגדים" לאנגלית

opposition
resistance
resist
opponents
those who oppose
protestors
who object
the Irregulars
the cons
those opposed
dissenters
the defiant
against
dreads
who resist
ראסל הוא הקדוש המעונה של המתנגדים לרשות.
Russell's the great martyr to the opposition.
במהלך אחד, כל המתנגדים הפוליטיים חוסלו.
In one move, all political opposition was wiped out.
הייתי עם המתנגדים החמושים האינדיאנים בקנושה, ויסקונסין, שהתעקשו שפיסת אדמה מסוימת שייכת להם.
I was with Indian armed resistance in Kenosha, Wisconsin... insisting a piece of land belonged to them.
האיחוד יחזיר את עושרה של משפחתי ואבי יקבל את השפעתה של משפחתה כדי לחזק את המתנגדים.
The union will restore her family's wealth and my father Will have her family's influence to strengthen the resistance
התערבותה של הרפובליקה רק תלהיט את המתנגדים.
Intervention by the republic will inflame the opposition.
הכוחות האלה משתמשים בנשק כימי על בני עמם, מענים את המתנגדים ומרעיבים חלקים גדולים מהאוכלוסייה.
These forces are using chemical weapons on their own people, torturing the opposition, and starving huge segments of the population.
האישה הזו יכולה להיות או אם ילדייך או הפנים של המתנגדים לך, עכשיו, מה אתה מעדיף?
This woman can either be the mother of your children or the face of your opposition... now which would you prefer?
הטוקרה היא ברית של גאולד המתנגדים לאדוני המערכת.
The Tok'ra is an alliance of Goa'uld who oppose the System Lords.
וגם המתנגדים "יביא שיפוט על עצמם
And those who oppose it will bring judgment upon themselves.
המתנגדים האמתיים של המדינה היו צריכים להיכלא.
'True opponents of the state had to be securely locked up.
אומרים שהיא זורקת את המתנגדים שלה למחנות כליאה
They say she's throwing some of her dissenters
נראה לי שהגיע הזמן לבקר את המתנגדים.
I think it's time we pay a visit to this holdout.
אני מקפיד עד היום חלק להרוג את המתנגדים החכמים שלי.
I make it a point to some day kill my clever opponents.
כל הבעלים המתנגדים, שיגידו "אני"
All owners opposed, say "nay."
אנחנו רק צריכים עכשיו להשמיד את המתנגדים לנו.
We now have only to remove those who oppose us.
אחד המתנגדים הקולניים ביותר שלנו היה דייב גרנתאם.
One of our most vocal opponents was Dave Grantham.
איך יש לו גישה למדי המתנגדים.
How does he have access to the opponent's uniform?
הוא המנהיג בקומבינטוריקה באוניברסיטה, וגם במקרה אחד המתנגדים הקולניים ביותר שלך.
He's the leader in combinatorics at the University, and also happens to be one of your most vocal opponents.
נראה שקבוצת המתנגדים גדלה בשני אנשים.
It appears the resistance has grown by two.
הדוברת הבאה היא הגב' טוני ג'זקל עבור המתנגדים.
the next speaker is Ms. Tony Jezequel for the opposition.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 182. מדויק: 182. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo