הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הנדון" לאנגלית

in question
subject
task at hand
in point
Hendon
Re
re-opened
re-cream
ההערות של גברת ג'יימס נתנו הקשר לאירועים בלילה הנדון.
Mrs. James' comments give context to the events of the night in question.
לוקאס הוד לא היית בשירות פעיל בלילה הנדון.
Lucas Hood, you were not on active duty on the night in question.
הנדון הוא בלש של העיר ניו יורק והינו חמוש.
Subject is an armed New York City detective.
שורת הנדון היא: "לא להזכיר את אירן"
Subject line is "Do not reference Iran."
עלינו להתמקד בעניין הנדון.
We need to focus on the task at hand.
אפשר להתמקד בנושא הנדון?
Can we focus on the task at hand?
איזה סוג של אבקה מחפשת החומר הנדון הוא אקזוטי בטבע
Searching. The material in question is exotic in nature.
ארכיון צילומי הלווין הראה 5 מגדלים המקיפים את הכפר הנדון.
Archived satellite photos show five towers running a perimeter around the village in question.
דפי רישומי הכניסה מהיום הנדון הוסרו.
Log-in pages from the day in question have been removed.
הוראה יעזור לך למצוא התלמיד הנדון.
Teaching will help you find the student in question.
מכשפה שהטילה לחש מוות על הילד הנדון.
A witch that put a killing spell on the boy in question.
זה, המאמר הנדון שלכאורה נכתב על ידך, נעמי
This... is the paper in question, allegedly written by you, Naomi.
למעשה, כבר ניצלתי את ההזדמנות וטסתי מעל הכוכב הנדון.
I've already taken the opportunity to fly over the planet in question.
אז תואיל בבקשה, למען הפרוטוקול לשחזר את אירועי היום הנדון?
So would you please, for the record, recount the events of that day in question?
העדויות המושבעות של כשני עדים תריסר מציירים תמונה מאוד מצטער מכם בליל הנדון.
The sworn testimonies of some two dozen witnesses paint a very sorry picture of you on the night in question.
דיוויד, בלילה הנדון באת הביתה וגילית שמאלוורן פונה.
So, david, on the night in question You came home and found malvern had been evicted.
מר קרוקר הרכב הנדון בבעלותך או לא?
Mr. Crocker, do you or do you not own the vehicle in question?
אם לשפוט מהחשיבות העצמית בצעידה שלך, זיהית את הכימיקל הנדון.
And judging by the self-importance of your strut, you have identified the chemical in question.
המטופל הנדון מסיים את שהותו אצלינו ביום שני.
The patient in question completes his stay with us on Monday.
אבל, אדוני, הכוכב הנדון לא נמצא בקרטוש שמצאנו באבידוס.
But sir the planet in question is not on the cartouche we found on Abydos.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 127. מדויק: 127. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo